!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Arkiv - information från PSAB

Här finns information från byggentreprenören PSAB som inte längre är aktuell. Här ser ni ungefär vad som händer i varje hus vid renoveringen.

 

2017-01-23

Spärrning av era balkongdörrar

Måndag den 13/2 kommer vi börja riva era balkongräcken och i samband med det spärra era balkongdörrar. Dörrarna kommer sedan vara spärrade i ca 1 år.

Viktigt att tänka på innan dörrarna spärras:

Det är väldigt viktigt att ni tar bort ALLT på er balkong, det gäller även elinstallationer samt sådan som sitter på väggarna. Om ni lämnar något kvar på balkongen så kommer vi fakturera er den tiden som det tar för oss att slänga det som är kvarlämnat.

Om ni vill att vi demonterar samt slänger er befintliga inglasning så behöver ni inte betala något för det. Men om ni vill att vi demonterar, förvarar samt återmonterar er befintliga inglasning så måste ni höra av er till oss, då tar vi med oss en glasmästare som ger er ett individuellt pris på arbetet.

Om ni vill ha hjälp med att demontera samt återmontera er befintliga markis så måste ni även där höra av er till oss, vi kommer då och avgör om markisen går att återmontera samt vad det skulle kosta.

Tätning av era köksventiler:

Innan vi river asbestskivorna som sitter inne på era balkonger så måste vi täta era köksventiler med isolering, detta för att säkerställa att ingen asbest kommer in till er under saneringen. 

Tätningen går inte att göra utifrån, utan måste göras inifrån köket.

Vi vet att många har byggt om sina kök och redan har tätat igen ventilerna, med er så är det ingen fara. Men för er som inte har byggt om och har ventilerna i bruk så skulle vi antingen behöva

komma in till er och ”trycka” in lite isolering i era ventiler, eller så ställer vi lite isolering utanför er dörr så att ni själva kan göra det. Det är inget svårt arbete, man måste bara skruva av ventilerna

från insidan och trycka in så mycket isolering som man kan och sedan skruva på ventilen igen. Vi kommer sedan att ta bort isoleringen från utsidan.

Tätningen måste vara gjord senast den 13/2.

Hör av er till Emma på tel: 0703-49 09 90 om ni vill ha hjälp med tätningen eller om ni vill ha lite isolering.

Start av sanering:

Saneringen av ert hus kommer starta i början av februari, exakt datum beror lite på hur snabbt vi har fått upp ställningen. Med saneringen så kommer vi dela upp ert hus i 2 st delar, första delen

innefattar trapphus 12 och halva 10, den andra delen trapphus 8 samt den andra halvan av trapphus 10. Ni kommer få mer information och exakt startdatum när det närmar sig.

Fönsterbyte:

Trapphus 12: Preliminär start v.15

Trapphus 10: Preliminär start v.20

Trapphus 8: Preliminär start v.25

I samband med fönsterbytet så kommer ni behöva plocka bort ca 1,5 m runt alla era fönster samt balkongdörrar. Fönsterbytet kommer ta 1-2 dagar per lägenhet. Ni kommer få en mer utförlig

informationslapp i er brevlåda 1 vecka innan vi kommer och byter fönster hos er. För er som köper persienner av oss så kommer dessa att monteras ca 1-2 veckor efter att vi har byt fönstren. Om ni väljer att köpa persienner av någon annan än oss, så är det viktigt att ni väntar med att montera dessa tills vi har vart och besiktigat era nya fönster. Vi besiktar fönstren när vi har bytt alla i ett trapphus.

Tillval:

Inom kort så kommer vi dela ut tillvalsblanketter angående de tillval som man kan göra.

Information:

Vi kommer dela ut informationslappar till er i ert brevinkast löpande under renoveringen av ert hus, all allmän information som vi delare ut till er kommer även finnas på föreningens hemsida. Ni är

alltid välkommen att ringa oss mellan kl.7.00-16.00 på vardagar om ni har några frågor angående renoveringen.

Med vänlig hälsning

PSAB på uppdrag av Göteborgshus 23

Bo, Platschef PSAB: 0701-49 17 62 Emma, Arbetsledare PSAB: 0703-49 09 90

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

2016-11-03

Start bilning balkonger 

 • Vi kommer starta med bilningsarbetet den 16/11.
 • Arbetet skapar både störande ljud samt vibrationer.
 • Ni bör ta bort allt som står på fönsterbänkarna som vetter mot balkongsidan, samt även ta bort sådant som hänger på väggarna. Detta är på grund av de vibrationer som uppstår. Vi kommer inte ersätta föremål som gått sönder på grund av bilningen.
 • Vi kommer att bila mellan kl.8.00-16.00.

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar

mellan kl. 07.00 – 16.00.

Med vänlig hälsning

PSAB på uppdrag av Göteborgshus 23

 

Bo, Platschef PSAB: 0701-49 17 62

Emma, Arbetsledare PSAB: 0703-49 09 90

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

2016-09-08

AKTUELLT RENOVERINGEN PSAB                            

Vi har delat upp ert hus i 2 st delar, den första delen omfattar trappuppgång 4 och 6, den andra delen omfattar trappuppgång 2.

Informationen nedan gäller trappuppgång 2 och 4.

 

 • Just nu håller vi på att sanera halva framsidan av huset (halva trapphus 4 och hela trapphus 6). Vi räknar med att vara klara med saneringen på framsidan om ca 1,5 vecka, vi kommer då att påbörja saneringen på baksidan igen (halva trapphus 4 och hela trapphus 2). Saneringen av baksidan kommer att starta i slutet av v.37.
 • När vi sanerar så kommer vi att tejpa igen era fönster, fönsterna kommer att vara igentejpade i ca 2 dagar.
 • Era köksventiler som sitter i väggen ut mot balkongen, måste täppas igen från insidan med isolering. Vi trodde att vi kunde göra detta från utsidan men har nu märkt att detta inte går, därför behöver vi nu komma in till er. Om ni har era ventiler i bruk och inte har byggt igen dem så får ni gärna ringa mig Emma på tel: 0703-490990 så bestämmer vi en tid då jag kan komma och täppa igen era ventiler med lite isolering. Emma på tel.nr: 0703-49 09 90 

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar

mellan kl. 07.00 – 16.00.

 

Med vänlig hälsning

PSAB på uppdrag av Göteborgshus 23

 

Bo, Platschef PSAB: 0701-49 17 62                    

Emma, Arbetsledare PSAB: 0703-49 09 90

                                           

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

2016-09-05

Tillvalsblankett

Tillvalsblanketten som delades ut till A-huset finns nu även här, klicka på texten för att få fram den.

Varje lägenhet får en individuell tillvalsblankett då priserna för persiennerna varierar beroende på hur många fönster lägenheten har.

Ifylld och signerad lapp ses som en bindande beställning. Har man kryssat i för ny inglasning så ses detta som en intresseanmälan och är således inte bindande Lämnas senast 2016-09-15 i föreningens brevlåda på DFG 14C.

 

2016-08-26

AKTUELLT RENOVERINGEN PSAB                             

Vi har delat upp ert hus i 2 st delar, den första delen omfattar trappuppgång 4 och 6, den andra delen omfattar trappuppgång 2.

Informationen nedan gäller trappuppgång 4 och 6. Tills vi delar ut mer information så kan trappuppgång 2 använda sina balkonger och ha sina fönster öppna.

 • Vi är nu klara med saneringen på baksidan av halva huset. Nu behöver ni inte längre ha era fönster som vetter mot baksidan stängda under dagtid på grund av saneringen, vi rekommenderar dock att ha dem stängda då det kan komma in byggdamm.
 • Vi börjar nu att sanera framsidan/balkongsidan av ert hus. Vi börjar uppifrån och arbetar oss nedåt. Era fönster kommer att vara igentejpade på den sidan av huset under ca 2 dagar. Det tar ca 1 arbetsdag att sanera en våning.
 • Vi vill igen påminna om att era köksventiler som sitter i väggen ut mot balkongen, måste täppas igen från insidan med isolering. Ni som inte har hört av er och har ventilerna i bruk (inte byggt för dem, limmat igen dem) måste göra detta snarast så att vi kan komma och täppa igen dem. Ring Emma på tel.nr: 0703-490990

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar

mellan kl. 07.00 – 16.00.

Med vänlig hälsning

PSAB på uppdrag av Göteborgshus 23 

Bo, Platschef PSAB: 0701-49 17 62  

Emma, Arbetsledare PSAB: 0703-49 09 90

 

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

2016-08-25

AKTUELLT RENOVERINGEN PSAB                             

Vi har delat upp ert hus i 2 st delar, den första delen omfattar trappuppgång 4 och 6, den andra delen omfattar trappuppgång 2.

Informationen nedan gäller trappuppgång 4 och 6. Tills vi delar ut mer information så kan trappuppgång 2 använda sina balkonger och ha sina fönster öppna.

 • Som flera av er säkert har märkt så håller vi på och sanerar halva baksidan av ert hus. När vi är klara med detta så kommer vi börja sanera halva framsidan av huset. När vi sanerar framsidan så kommer vi att spärra era balkongdörrar, dörrarna kommer sedan att vara spärrade fram tills vi är klara med renoveringen av ert hus. Om det fortfarande finns saker kvar på er balkong när vi kommer och spärrar er balkongdörr så kommer sakerna att slängas och ni kommer att debiteras för detta.
 • Fönsterbytet kommer att bli framskjutet ca 4 veckor, vi hoppas kunna påbörja fönsterbytet i v.39. Anledningen till denna försening är att det blev beslutat att vi ska byta stomisoleringen i ert hus. P.g.a. att vi inte vill att ni ska vara utan isolering någon längre tid så prioriterar vi att montera ny stomisolering samt tilläggsisolera.
 • Innan vi kommer för att byta fönster så måste ni plocka bort alla era saker så att vi har ca 1,5 m fri yta runt fönstren att arbete på. Om ni behöver hjälp att flytta tunga möbler med mera, så kan ni höra av er till oss så hjälper vi er med detta mot en timkostnad. Det räcker att ni hör av er ca 2 dagar innan vi kommer till er lägenhet.
 • Just nu vet vi inte exakt när vi ska starta med bilningen utav era balkonger, men ni kommer att få information om detta ca 1-2 veckor innan vi startar.

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar kl. 07.00 – 16.00.

 

Med vänlig hälsning

PSAB på uppdrag av Göteborgshus 23

Bo, Platschef PSAB: 0701-49 17 62         

Emma, Arbetsledare PSAB: 0703-49 09 90

emma@psab.se

 

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

2016-08-15                                         

Följande information har delats ut i brevinkasten till berörda lägenheter. Endast A-huset:

AKTUELLT RENOVERINGEN PSAB          

Viktigt angående asbestsaneringen! 

 • Nu när vi asbestsanerar så behöver vi täta igen era ventiler som sitter i köket ut på balkongen. Vi trodde tidigare att vi kunde göra detta utifrån, men har nu märkt att detta inte går. Många av er har säkert redan tätat igen ventilen då man har byggt om köket. Men om ni har en ventil som är i bruk så måste vi komma in till er och täta igen den. Vi vill därför att ni hör av er till mig Emma, tel: 0703-490990, så bestämmer vi en tid då jag kommer och tätar er ventil.
 • Vi vill återigen påminna er om att plocka bort allt från er balkong, om detta ej är gjort så stoppar det upp vårt arbete.
 • Ni måsta ha era fönster stängda under arbetstid 7.00-16.00 på vardagar.

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar

mellan kl. 07.00 – 16.00.

Med vänlig hälsning

PSAB

på uppdrag av

Göteborgshus 23 

Bo                                       Emma                                

Platschef PSAB                    Arbetsledare PSAB            

0701-49 17 62                    0703-49 09 90

 

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

I NULÄGET GÄLLLER DENNA INFORMATION A-HUSET. 

 

2016-06-27

Följande lägenheter har fått nedanstående information i brevinkasten:

Inglasningar och markiser, vissa även gavelfönster.

10, 15, 17, 23, 41, 43, 46, 49, 53

Följande lägenheter är upplappade för inventering av gavelfönster

3, 5, 7, 9, 11, 13, 38, 45, 47, 51, 55

AKTUELLT RENOVERINGEN PSAB  

2016-06-23                                                

Inventering av markiser, befintliga inglasningar samt fönster i klädkammare och badrum.

Onsdagen den 29/6 behöver vi tillträde till Er lägenhet för att kontrollera skicket på eventuella befintliga markiser, inglasningar samt fönster i badrum och klädkammare.

Er lägenhet är en av 20 på Dr. Forselius gata 2-6 som berörs av denna inventering.

Vi börjar kl. 9 på Dr Forselius gata 2 och beräknar hinna inventera alla 20 innan kl 13.

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar

mellan kl. 07.00 – 16.00.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma vid inventeringen var snäll och lämna er nyckel i ett märkt kuvert med namn och lägenhetsnummer till er fastighetsexpedition senast onsdag morgon.

Vi på PSAB önskar er en trevlig midsommar

Med vänlig hälsning

PSAB

på uppdrag av

Göteborgshus 23 

Bo                                       Emma                                

Platschef PSAB                    Arbetsledare PSAB            

0701-49 17 62                    0703-49 09 90

If you don’t understand this very important information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

Göteborgshus 23 

AKTUELLT RENOVERINGEN PSAB 2016-06-15 

Start av sanering måndag den 20/6 

Nu på måndag den 20/6 kommer vi att starta med att asbestsanera de två nedersta våningarna utanför trapphus 6 på ert hus. Vi kommer att sanera på båda sidor av huset. 

Varför vi startar nerifrån och inte uppifrån är p.g.a. att detta är en provsanering, nu ska vi riva och se hur det ser ut bakom samt hur lång tid allt tar. Sedan kommer vi alltid riva uppifrån och ner. 

Vi vill därför påminna om att ha alla fönster samt er balkongdörrar stängda under arbetstid, kl.06.45-17.00 på vardagar. 

Ni som får denna information i era brevlådor är ni som bor där vi kommer att starta med saneringen så det är viktigt att ni har era fönster stängda under arbetstid. 

Vi kommer fortlöpande informera de lägenheter som direkt berörs av saneringen.

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00. 

Med vänlig hälsning PSAB på uppdrag av Göteborgshus 23 

Bo, Platschef PSAB

0701-49 17 62

Emma, Arbetsledare PSAB  

0703-49 09 90 

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.

 

I NULÄGET GÄLLLER DENNA INFORMATION A-HUSET.

2016-06-01

Följande information har delats i berörda lägenheters brevlådor:

 AKTUELLT RENOVERINGEN PSAB                             2016-05-27

Förtydligande information ang. renoveringen på ert hus, A-huset

Vi har delat upp ert hus i 2 st delar, den första delen omfattar trappuppgång 4 och 6, den andra delen omfattar trappuppgång 2.

Informationen nedan gäller trappuppgång 4 och 6. Tills vi delar ut mer information så kan trappuppgång 2 använda sina balkonger och ha sina fönster öppna.

 • Asbestsaneringen kommer att starta den 16/6 på de nedersta våningarna, detta p.g.a. att våra hissar har blivit försenade. Hissarna beräknas komma den 16/6, så fort hissarna är på plats kommer asbestsaneringen att starta uppifrån och arbeta sig neråt.
 • När vi sanerar så måste ni hålla era fönster stängda, vi arbetar mellan 7.00-16.00 på vardagar, när vi inte sanerar så kan ni ha era fönster öppna.
 • Vi har beslutat att vänta med att riva era balkonger tills efter semestern. Vi kommer börja riva era balkonger måndag den 1/8. Så den 1/8 måste era balkonger vara tömda. Tänk på att allt på balkongen måste vara borttaget innan vi plomberar dörren, vi tar ej ansvar för det som är kvar!

 

Till dess så får ni inte vistas på er balkong under arbetstid när vi sanerar.

 • Byggsemestern är i år v.27-v.30, så under de veckorna kommer inget renoveringsarbete att utföras.
 • Fönsterbytet kommer att starta efter semestern. Vi kommer att ta ett trapphus i taget och arbeta oss uppifrån och ner. Ni kommer att få information om när vi kommer till just er lägenhet i god tid innan. 

 

Vi vet att många haft åsikter om hur vi har skött informationsflödet i projektet såhär långt. Med anledning av detta kommer vi sätta oss tillsammans med styrelsen och se över våra rutiner vad det gäller information till er boende.

Vi ska göra allt för att denna renovering ska gå så smidigt och fort som möjligt.

Har Du frågor gällande detta arbete är Du välkommen att höra av Dig till oss vardagar

mellan kl. 07.00 – 16.00.

Med vänlig hälsning

PSAB på uppdrag av Göteborgshus 23 

Bo, Platschef PSAB: 0701-49 17 62          Emma, Arbetsledare PSAB: 0703-49 09 90                                               

If you don’t understand this information, please call Emma 0703-49 09 90 for information in English.