!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening. Varje bostadsrättsinnhaver äger en andel i föreningen och har nyttjanderätt till sin lägenhet.

Att vara medlem i en bostadsrättförening innebär både rättigheter och skyldigheter. T ex är man skyldig att betala avgiften till föreningen och att utföra och bekosta underhåll av lägenheten. Att bo i bostadsrätt innebär att man har möjlighet att påverka sitt boende på flera sätt.

Se Riksbyggens sida  som beskriver vad det innebär att bo i bostadsrätt.

Texten nedan är lånad från Riksbyggen.

Kan du bli av med din bostadsrätt mot din vilja?

Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

  1. Inte betalar din avgift.
  2. Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand.
  3. Orsakar upprepade störningar.
  4. Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
  5. Vanvårdar din lägenhet.
  6. Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
  7. Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.