!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Brandskydd

Brandsläckare finns utsatta på fler ställen i husen. Läs mer hur du skyddar dig och dina grannar mot brand här.

Det är absolut förbjudet att använda trappuppgången, svalar eller utrymmen som inte är avsedda däför som förvaringsutrymme. Trappan är avsedd som nödutgång och måste hållas helt fri.

Utanför våra lägenheter får inte finnas mattor eller andra lösa föremål som kan underhålla brand och försvåra utrymning! Dessutom försvåras städningen och blir sämre.

Läs mer på Brandskyddsföreningens hemsida och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandsyn genomfördes av föreningens brandskyddsansvarige under mars-april 2016. Se en sammanfattning av brandsynen genom att klicka på texten.

 

 

Att handla på rätt sätt kan vara avgörande

Rädda – Varna – Larma – Släck är normalt den ordning du kan följa om du upptäcker en brand. Men den verkliga situationen avgör vilken ordning som är bäst. Är ni flera kan ni hjälpas åt.