!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Arkiv - akuta fel och händelser

Här läggs inaktuella anslag med akuta fel och hänelser. Detta för er att se vad som tidigare inträffat.

Akuta fel och händelser anslås främst på anslagstavlor eller i närheten av utgångar.

 

2017-11-21

Kallt i våra hus!

Tyvärr har givaren som matar in temperaturen till värmesystemet inte fungerat. Nu är detta inställt manuellt. Snart ska värmen komma igång ordentligt. 

Vi beklagar att detta!

/ Förvaltningen

 

2017-11-13

Problem med värme i D-huset

På grund av en bursten radioator i D-huset är värmesystemet inte i full funktion. Därför kan radiatorerna i vissa lägenheter de närmsta dagarna vara kalla. Inom kort bör systemet ha återhämtat sig och värmen ska då vara tillbaka.

 

2017-10-17

Fläkt på DFG 10 ur funktion

På vinden i varje uppgång finns en fläkt som suger ut luft ur lägenheterna och andra utrymmen i huset.

För stunden är fläkten i uppgång 10 ur funktion och vår fastighetsskötare kontaktar Riksbyggen som har ansvar för fläktsystemets funktion så att de kan åtgärda felet.

Detta får bland annat till följd att lägenheterna för stunden saknar ventilation och att fönstren immar igen eftersom en del fukt söker sig in mellan fönsterrutorna

Vi hoppas på att problemen kan lösas så fort som möjligt och fortsätter att bevaka frågan. Full funktion på ventilationen kommer vi inte att få förrän rensning och injustering har skett av hela ventilationssystemet. Detta arbete kommer att starta upp inom kort.

 

 / Styrelsen och förvaltningen

 

2017-01-31 NU BLIR DET KALLT I LÄGENHETERNA

Idag, tisdag 31/1, har vi haft en vattenläcka på DFG 26.

Vi har tappat väldigt mycket vatten ur värmesystemet vilket resulterar i att elementen kommer att bli kalla.

Läget är under kontroll men det kommer att dröja ett par timmar innan vi kan fylla på med vatten i värmesystemet igen.

/ Förvaltningen

 

2017-01-31 Miljörummet i B-huset har inte kunnat tömmas under vecka 5 då bilar blockerat vägen. Förvaltningen arbetar med att lösa detta så snart det bara går. 

/ Förvaltningen

 

2017-01-15

Inbrott på DFG 20 och 14C

Återigen har brottslingar tyvärr varit aktiva i vårt område. De har brutit upp dörrar på DFG 20 och även försökt ta sig in på DFG 14C.

Vi har inte kunnat se några större skador annat än brytmärken och ett drabbat lägenhetsförråd. Låsen fungerar och händelsen är polisanmäld.

Håll ögon och öron öppna. Nu när det är kallt är det extra viktigt att se till att entrédörrar går i lås. Mekanismen underhålls och justeras hela tiden men var noga med att de verkligen går i lås.

De åtgärder föreningen vidtagit har fungerat väl men vi kan inte skyddas oss från försök till inbrott. Vid pågående handling, ring 112. Läs mer om hur man förebygger och agerar vid inbrott på polisens hemsida genom att klicka på texten.

 

2017-01-04

Hissen på DFG 32 är stängd på grund av tekniskt fel. Det går att ta hissen i angränsande uppgång och sedan gå över vinden för de som inte kan eller vill gå i trapporna.

Förmodligen kommer hissen att vara avstängd över helgen. Vi arbetar på att laga maskineriet så snabbt det går. Detta är mycket beklagligt! 

Förvaltningen arbetar även med en större översyn av hissarna såsom beskrevs i senaste numret av Vi i 23:an. Klicka på texten för att läsa.

UPPDATERING KL. 16.25. Hissen är nu lagad och i funktion!

 

2016-11-09

En inventering av samtliga nycklar görs. Medlemmar vars nycklar det finns oklarheter kring kommer att kontaktas under dagen. Man behöver alltså inte själv kontakta förvaltningen för att få sin nyckel kontrollerad.

Förvaltningen

 

2016-11-08

Det inträffade är förfärligt! Vi är alla drabbade! Förvaltningen, styrelsen med flera arbetar intensivt med att lösa situatuionen säkert, snabbt och smidigt!

 
- Såhär ser läget ut just:
 

- Vi går igenom alla nycklar. De som det finns oklarheter kring kommer att kontaktas under morgondagen. 

- Lås alla lås ni kan. Nyckel till extralås bör sitta i låset när man är i lägenheten om vi till råga på allt skulle behöva utrymma vid brandtillbud.

- Om du vill höra om just din nyckel, ring fastighetsexpeditionen under onsdag kl 8-12.

- Lämna absoult inte ut portkoden till någon obehörig.

- Släpp inte in någon via porttelefonen som ni inte känner.

- Cubsec kommer att rondera ofta i området. Vi har även öppnat ett larmnummer till Cubsec 0733-58 19 09. Ring detta vid behov så kommer vaktbolaget att skicka ut personal.

Självklart kan man också ringa polisen 114 14 och som alltid vid riktigt akuta fall 112.

Mer om hur man skyddar sig mot bostadsinbrott på polisens hemsidan, klicka på texten för att komma dit. 

 

OBS VIKTIGT MEDDELANDE  TILL ALLA BOENDE !!
INBROTT I FASTIGHETSEXPEDITIONEN

Natten mellan måndag och tisdag i denna vecka har vi haft inbrott i fastighetsexpeditionen. Tyvärr lyckades förövarna ta sig in i föreningens kassaskåp där vi förvarar nycklar till lägenheter. Några ur styrelsen och förvaltarna var på plats tidigt i morse och såg förödelsen.

Under förmiddagen har vi haft polis, försäkringsbolag och låssmed på plats och vi  arbetar intensivt med att kartlägga och åtgärda skadorna. Vi har gett vårt vaktbolag i uppdrag att införa extra vaktrundor i området .  Låssmeden har fått  i uppdrag att ta fram ett helt nytt låssystem.


Om någon har sett aktivitet i eller runt expeditionen mellan måndag kl 16.00 till tisdag 07:30, meddela vår expedition/ eller någon i styrelsen snarast.

Sannolikt måste vi byta alla låscylindrar i fastigheterna. Eftersom många kan vara berörda vill vi uppmana alla att iaktta följande punkter:

 1. Alla som har extralås ombeds att använda dessa regelbundet.
 1. Se till att entrédörrar vid ingången och i källare alltid stängs, de kärvar speciellt mycket nu när det är kallt.

 2. Var uppmärksam på okända personer som rör sig i området och i uppgångar.

 3. Vi tror det är bra att vi pratar med varandra om vi ser något ovanligt eller ser okända människor runt eller i husen.

 4. Vi har öppnat ett larmnummer till Cubsec 0733-58 19 09. Ring detta vid behov så kommer vaktbolaget att skicka ut personal.
  Självklart kan man också ringa polisen 114 14 och som alltid vid riktigt akuta fall 112.

Vi återkommer med mer information på hemsidan och via Facebook.

Styrelsen 

 

INFORMATION IN ENGLISH

BURGLARY IN THE EXPEDITION BUILING

On the night between Monday and Tuesday this week, we have had a break-in in the expedition. Unfortunately, the thieth managed to get into the society safe where we keep the keys to the apartments. Some of the board and managers were in place early this morning and saw the devastation.

 

During the morning, we had the police, insurance companies and locksmith in place and are working intensively to identify and fix the damage. We have given our security company commissioned to face extra patrols in the ?area during the evening and night.

 

Probably, we have to replace all the lock cylinders in the properties. Because many people might be interested, we would urge everyone to observe the following points;

 

 1. Anyone who has extra locks are requested to use these regularly.
 2. Ensure that the entnce doors at the entrance and in the basement is always closed, they are sticking very much now that it's cold.
 3. Be aware of strangers moving in the area and in upturns.
 4. We think it's good that we talk to each other if we see something unusual or unknown people around or in the buildings
 5. We have opened an emergency number to Cubsec 0733-58 19 09. Call this if necessary, so will the security company to send out staff. Of course you can also call the police 114 14 and as always the really acute cases 112th

We will return with more information on the website and via facebook.

 

2016-04-21

Föreningen har fått rapport om inbrott i vårt område!

Var noga med att se till att alla entrédörrar går i lås, både huvudentréerna och andra ingångar

Var vaksamma och släpp inte in personer ni inte känner igen utan närmare eftertanke. Många äldre personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det enda syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Lås alltid lägenhetsdörren och lämna inte ut portkod eller nycklar till obehöriga!  

Läs mer om vad du kan göra för att skydda dig mot inbrott genom att klicka på texten!

Polisanmäl alla inbrott! Klicka på texten för att läsa polisens rekommendationer vid bostadsinbrott.

Läs även broschyren Utan tillfälle - inget brott genom att klicka på texten.

 

2016-05-09

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ER SOM BOR PÅ DFG 28 OCH 30

VI HAR PRECIS UPPTÄCKT EN VATTENLÄCKA SOM VI KOMMER UNDERSÖKA DET FÖRSTA VI GÖR IMORGON BITTI. DÅ VI INTE VET EXAKT VARIFRÅN DEN KOMMER BER VI ER ATT I MINSTA MÖJLIGA MÅN ANVÄNDA BADRUMMEN. DETTA GÄLLER ER SOM HAR BADRUMMEN MOT UPPGÅNG 28 RESPEKTIVE UPPGÅNG 30.

Förvaltningen

 

2016-05-04

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ER SOM HAR ERT LÄGENHETSFÖRRÅD PÅ ENTRÉPLAN DFG 34
 
VI HAR UPPTÄCKT ATT DET FINNS MAL I FÖRRÅDEN OCH UPPMANAR ER ATT SNARAST TÖMMA ERA FÖRRÅD PÅ ALL TEXTIL!
DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT ALLA SOM HITTAR LARVER ANMÄLER DETTA TILL OSS SÅ VI KAN LOKALISERA VARIFRÅN MALEN SPRIDER SIG. EFTER ATT NI TÖMT ERA FÖRRÅD PÅ TEXTIL
KOMMER VI ATT BESPRUTA FÖRRÅDEN. DET MEDEL SOM ANVÄNDS ÄR OFARLIGT FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR.
 
Förvaltningen

 

 

2016-01-20

NU ÄR DET KLART!

Vi har nu löst problemet och det går bra att använda badrummet och köket som vanligt igen.


Detta gäller samtliga medlemmar på Dr Forselius gata 16 och 18.

Det visade sig vara ett avloppsrör som läckte men nu är det åtgärdat.

Vi vill återigen tacka för ert tålamod och samarbete. 

Er förvaltare i föreningen
Selma Sadikovic

2016-01-19

UPPDATERAD INFO ANGÅENDE VATTENLÄCKAN

IGÅR LOKALISERADES VATTENLÄCKAN OCH EN PRELIMINÄR ARBETSPLAN UPPRÄTTADES DÄR REPARATIONSARBETET SKULLE PÅBÖRJAS IMORSE KL 07:30.

PÅ GRUND AV SNÖOVÄDRET HAR SAMTLIGA INBLANDADE BLIVIT DRABBADE, DETTA OMFATTAR ÄVEN SNICKARNA OCH RÖRLÄGGARNA SOM SKULLE UTFÖRA REPARATIONEN.

VÅR FÖRHOPPNING NU ÄR ATT ARBETET KAN SÄTTAS IGÅNG IMORGON BITTI KL 07:30. VI VET INTE HUR LÅNG TID ARBETET KOMMER TA EFTERSOM VI INTE VET HUR OMFATTANDE SKADAN ÄR.

DÄRFÖR ÄR INKOMMANDE VATTEN TILL KÖK OCH BADRUM I UPPGÅNG 16 SAMT I BADRUMMEN I UPPGÅNG 18 AVSTÄNGT.
OBS! MAN FÅR ABSOLUT INTE HÄLLA VATTEN I DE STAMMAR SOM ÄR AVSTÄNGDA (BADRUMMEN I UPPGÅNG 16 OCH 18 SAMT KÖKET I UPPGÅNG 16) DÅ VI INTE KAN UTESLUTA ATT EN AVLOPPSTAM GÅTT SÖNDER.

I TVÄTTSTUGAN FINNS EN TOALETT SOM NI KAN NYTTJA OCH I UPPGÅNG 20, VÅNING K, FINNS EN BASTU MED EN DUSCH TILLGÄNGLIG FÖR DE SOM ÖNSKAR.

SKULLE DET SAKNAS TOALETTPAPPER ELLER OM NÅGON SKULLE FÖRSTÖRA LÅSET TILL TOALETTEN I TVÄTTSTUGAN IGEN SÅ ÄR DET VIKTIGT ATT NI HÖR AV ER TILL MIG ELLER KRISTOFFER SÅ ATT PROBLEMET KAN LÖSAS SNARAST.

VI VILL TACKA FÖR ERT TÅLAMOD OCH SAMARBETE. DETTA ÄR INGET VI KUNNAT FÖRUTSE ELLER PÅVERKA OCH VI GÖR ALLT VI KAN FÖR ATT LÖSA PROBLEMET SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT.

SÅ FORT VI FÅTT MER INFORMATION SÅ KOMMER NI FÅ TA DEL AV DEN.

ER FÖRVALTARE I FÖRENINGEN
SELMA SADIKOVIC