!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Akuta fel och händelser

Här uppdaterar tjänstgörande  förvaltare eller styrelsen om akuta fel och händelser.

Akuta fel och händelser anslås främst på anslagstavlor eller i närheten av utgångar. 

2017-10-17

Fläkt på DFG 10 ur funktion

På vinden i varje uppgång finns en fläkt som suger ut luft ur lägenheterna och andra utrymmen i huset.

För stunden är fläkten i uppgång 10 ur funktion och vår fastighetsskötare kontaktar Riksbyggen som har ansvar för fläktsystemets funktion så att de kan åtgärda felet.

Detta får bland annat till följd att lägenheterna för stunden saknar ventilation och att fönstren immar igen eftersom en del fukt söker sig in mellan fönsterrutorna

Vi hoppas på att problemen kan lösas så fort som möjligt och fortsätter att bevaka frågan. Full funktion på ventilationen kommer vi inte att få förrän rensning och injustering har skett av hela ventilationssystemet. Detta arbete kommer att starta upp inom kort.

 

 / Styrelsen och förvaltningen

Om olyckan är framme:

Om läckage uppstår i kök eller badrum, stäng av vattnet med hjälp av de sk ballofixventilerna. Dessa avstängningskranar finner du i köket under diskbänken. I badrummet kommer du åt dem genom att avlägsna locket till de väggfasta spolknapparna. Meddela sedan fastighetsexpeditionen.

I varje lägenhet sitter en sk. jordfelsbrytare i hallen. Ute i trapphuset, på varje våning, sitter säkringarna. Blir din lägenhet strömlös så kontrollera först jordfelsbrytaren i hallen. Om den inte har utlösts är det med största sannolikhet en säkring som har gått i elskåpet i trapphuset. Fråga grannar och hjälps åt!

Utskriftvänlig version