!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Arkiv - aktuellt

2018-02-26 

Inbjudan till informationsmöte inför den kommande renoveringen av E-huset.

 

Tid:         Torsdag den 8 mars 2018, kl 19.00 till 20.30.

Plats:      Föreningslokalen Doktor Forselius gata 14

 

Information om bland annat

 • Presentation deltagare och projektorganisation
 • Aktuell status
 • Tidplan, E-huset
 • Etablering och produktion
 • Balkonger
 • Erfarenheter från A- B- C- och D-husen
 • Löpande information från PSAB och föreningen
 • Tillval
 • Övrigt

Frågestund

Välkomna

Styrelsen

 

2017-12-13

Kallelse och dagordning Riksbyggens brf Göteborgshus nr 23 (även anslaget i trapphus)

Föreningsstämma - 19 december 2017

Lokal: Föreningslokalen, Dr Forselius gata 14 B

Tid: Start kl. 19:00

 

a Stämmans öppnande

b Fastställande av röstlängd

c Val av stämmoordförande

d Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

e Val av person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet

f Val av rösträknare

g Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

h Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

1 Andra beslut om styrelsens förslag till ändring av föreningens

stadgar. Första beslut taget vid föreningsstämma 2017-11-30.

2 Beslut om hur balkongdörrar ska renoveras, se bilaga.

i Stämmans avslutande

VÄLKOMNA !

Styrelsen

 

2017-11-23

Föreningsstämma 2017-11-30 kl 19.00

Se dokument föreningsstämman som hålls i föreningslokalen DFG 14. KLICKA HÄR och HÄR. Dessa har också delats ut i brevinkasten. 

OBS! Förändringar i förslag till stadgeändringar s 4 i detta dokument (KLICKA HÄR!)

Kom ihåg att registering sker via föreningens lägenhetsnummer! Ha det redo vid registering! 

Mer om stämmor KLICKA HÄR!  

Välkomna!

 

2017-10-08

Nytt nummer av Vi i 23:an finns att läsa här. 

 

2017-09-07

Kandidera till styrelse och valberedning

I valberedningen ingår sex personer och det ideala är att alla husen finns representerade vilket inte är fallet idag.Vårt uppdrag är bl a att till årsstämman presentera förslag till styrelseledamöter samt suppleanter. För detta arbete träffas vi 3-4 gånger under året med ett inledande möte före sommaren för att sedan slutföra vårt arbete under september/oktober. 

I styrelsen ingår sex personer och två suppleanter och dessa väljs på två år. Varje år har styrelsen 11 ordinarie möten. Styrelsens arbete rör inte enbart pågående renoveringsprojekt utan även ärenden rörande utveckling av området och underhåll av fastigheterna.

Hör av dig till någon i valberedningen om du intresserad av att deltaga i arbetet eller vet någon som intresserad. 

 

Kerstin Jacobsson

kerjac47@hotmail.com

070-5417558

 

Torsten Persson 

kanslertotte@hotmail.com

 

Pernilla Jerlstad

pernilla.jerlstad@vgregion.se

 

Barbro Bodor

barbro.bodor@gmail.com


Vi tar tacksamt emot ditt svar senast 13 september 2017

/ Valberedningen

 

2017-08-21

Motioner till föreningsstämma senast 31/8

Klicka här för att att få upp mer information. Det går även bra att skriva som fritext men kom ihåg att ta med lägenhetsnummer, namn och underskrift. 

 

2017-04-09

Nytt system för felanmälan

Föreningens styrelse har i samråd med föreningens tekniska förvaltning Fastighetspartner beslutat att från 15 april införa ett nytt system för felanmälan. Med detta system blir det en effektivare hantering samt utökade möjligheter för er att göra en felanmälan.

Det befintliga telefonnumret 031-20 25 80 avslutas och det nya numret blir 031-701 66 30. Felanmälan kan ske på följande sätt:

 1. Ringa in sin felanmälan på tel.nr: 031-701 66 30
 2. Öppettider helgfria vardagar 07:00-21:00.
 3. Maila in sin felanmälan dygnet runt på www.fastighetspartner.se under fliken felanmälan.

Vid anmälan på telefon kommer ni att få ett personligt mottagande där de svarar med Fastighetspartners namn. Efter att de registrerat er anmälan skickas en arbetsorder till fastighetsskötaren. Ni kommer då att bli kontaktad av fastighetsskötaren per telefon om ni behöver boka en tid. Status på ärenden kommer att återrapporteras till anmälaren genom sms eller mail om denne meddelat kontaktuppgifter.

Detta innebär således att expeditionen efter 15 april inte tar emot felanmälningar på telefon eller e-post. Vid övriga ärenden kontaktar ni förvaltningen på dess öppettider 031-20 32 59 eller till föreningens e-postadress.

 

17-04-02

Fastighetsservice

Med start den 1 april ersätts föreningens fastighetsskötare Kristoffer Karlberg med Daniel Thorvaldsson och Roy Erkan. Vi kommer att ha fastighetsskötare i området alla vardagar. Vi hoppas att förändringen ska leda till en förbättrad löpande skötsel av våra fastigheter.

Fastighetsexpeditionen kommer från och med måndag den 3 april att bemannas av Daniel mellan kl 8 och 9 måndag till fredag.

Vår förvaltare Selma Sadikovic avlastas genom förändringen rutinuppgifter och får mer tid till övergripande arbete.

Vi tackar Kristoffer för tiden han har varit hos oss.

 

 

2016-12-05

Se till att hålla er uppdaterade om vad som händer genom att titta på insidan av entrédörrar och anslagstavlor. Särskilt F-huset ska hålla utkik denna vecka. Expeditionen kommer att vara öppen kl 8-12 hela denna vecka. Välkomna!
 
Är man bortrest, se till att hålla kontakt med grannarna för att ta del av sådan information som endast finns i husen
 
Av säkerhetsskäl lämnas inte detaljerad information om vissa säkerhetsåtgärder vare sig på hemsidan eller Facebook. Förslag har kommit om att att ha en lösenordsskyddad hemsidan och sluten grupp på Facebook. I nuläget är detta inte aktuellt. Det är svårt att få ut viktig information snabbt på slutna fora och stänger inte ute de som verkligen försöker komma åt information som finns där. Känslig information hålls därför utanför internet. 

 

2016-11-22

Föreningen har vidtagit flera åtgärder efter inbrottet på expeditionen. Det pågår intensivt arbete att förbättra säkerheten.

Har man varit bortrest en längre tid och inte tagit del av den information som delats ut till samtliga lägenheter, kontakta en granne du känner eller vänd dig till expeditionen. Det är också en god idé att kontakta grannar som man vet är bortresta och informera om situationen. 

För att obehöriga inte ska ta del informationen läggs inte detaljer upp på hemsidan och lämnas inte ut utan att man kan identifiera vem som frågar. 

Det inträffade innebär olägenheter för oss alla! 

Vi får hjälpas åt att minimera skadan och problemen!

  

2016-11-15

Full funktion i fiberkabeln

De två switchar som inte fungerat är nu igång. Nu ska det alltså vara full funktionalitet i fiberkabeln. De flesta har varit i funktion i en vecka men de sista två har tyvärr dragit ut på tiden.

Alla som fått uttag installerade, anmält sig till gruppanslutningen och har en router från BBB kan koppla upp sig på fibernätet!
 
Tack alla ni som tålmodigt väntat på er uppkoppling! Vi kommer nu att arbeta vidare med kompensationskrav från Bredbandsbolaget för denna oacceptabla försening.
 
Vi har även fått rapport från några medlemmar att de inte fått uttag installerade. Ni som inte fått det, skicka ett mejl med lägenhetsnummer, namn och konaktuppgifter till gbghus23@gmail.com (OBS! Annan mejladress än till förvaltningen). Märk mejlet "Uttag".
 
 

 OBS VIKTIGT MEDDELANDE  TILL ALLA BOENDE !!
INBROTT I FASTIGHETSEXPEDITIONEN

 

2016-11-09

En inventering av samtliga nycklar görs. Medlemmar vars nycklar det finns oklarheter kring kommer att kontaktas under dagen. Man behöver alltså inte själv kontakta förvaltningen för att få sin nyckel kontrollerad.

Förvaltningen

 

2016-11-08

Det inträffade är förfärligt! Vi är alla drabbade! Förvaltningen, styrelsen med flera arbetar intensivt med att lösa situatuionen säkert, snabbt och smidigt!

 
- Såhär ser läget ut just:
 

- Vi går igenom alla nycklar. De som det finns oklarheter kring kommer att kontaktas under morgondagen. 

- Lås alla lås ni kan. Nyckel till extralås bör sitta i låset när man är i lägenheten om vi till råga på allt skulle behöva utrymma vid brandtillbud.

- Om du vill höra om just din nyckel, ring fastighetsexpeditionen under onsdag kl 8-12.

- Lämna absoult inte ut portkoden till någon obehörig.

- Släpp inte in någon via porttelefonen som ni inte känner.

- Cubsec kommer att rondera ofta i området. Vi har även öppnat ett larmnummer till Cubsec 0733-58 19 09. Ring detta vid behov så kommer vaktbolaget att skicka ut personal.

Självklart kan man också ringa polisen 114 14 och som alltid vid riktigt akuta fall 112.

Mer om hur man skyddar sig mot bostadsinbrott på polisens hemsidan, klicka på texten för att komma dit. 

 

OBS VIKTIGT MEDDELANDE  TILL ALLA BOENDE !!
INBROTT I FASTIGHETSEXPEDITIONEN

Natten mellan måndag och tisdag i denna vecka har vi haft inbrott i fastighetsexpeditionen. Tyvärr lyckades förövarna ta sig in i föreningens kassaskåp där vi förvarar nycklar till lägenheter. Några ur styrelsen och förvaltarna var på plats tidigt i morse och såg förödelsen.

Under förmiddagen har vi haft polis, försäkringsbolag och låssmed på plats och vi  arbetar intensivt med att kartlägga och åtgärda skadorna. Vi har gett vårt vaktbolag i uppdrag att införa extra vaktrundor i området.  Låssmeden har fått  i uppdrag att ta fram ett helt nytt låssystem.


Om någon har sett aktivitet i eller runt expeditionen mellan måndag kl 16.00 till tisdag 07:30, meddela vår expedition/ eller någon i styrelsen snarast.

Sannolikt måste vi byta alla låscylindrar i fastigheterna. Eftersom många kan vara berörda vill vi uppmana alla att iaktta följande punkter:

 1. Alla som har extralås ombeds att använda dessa regelbundet.
 1. Se till att entrédörrar vid ingången och i källare alltid stängs, de kärvar speciellt mycket nu när det är kallt.

 2. Var uppmärksam på okända personer som rör sig i området och i uppgångar.

 3. Vi tror det är bra att vi pratar med varandra om vi ser något ovanligt eller ser okända människor runt eller i husen.

 4. Vi har öppnat ett larmnummer till Cubsec 0733-58 19 09. Ring detta vid behov så kommer vaktbolaget att skicka ut personal. Självklart kan man också ringa polisen 114 14 och som alltid vid riktigt akuta fall 112.

Vi återkommer med mer information på hemsidan och via Facebook.

Styrelsen

 

INFORMATION IN ENGLISH

BURGLARY IN THE EXPEDITION BUILING

On the night between Monday and Tuesday this week, we have had a break-in in the expedition. Unfortunately, the thieth managed to get into the society safe where we keep the keys to the apartments. Some of the board and managers were in place early this morning and saw the devastation.

 

During the morning, we had the police, insurance companies and locksmith in place and are working intensively to identify and fix the damage. We have given our security company commissioned to face extra patrols in the ?area during the evening and night.

 

Probably, we have to replace all the lock cylinders in the properties. Because many people might be interested, we would urge everyone to observe the following points;

 

 1. Anyone who has extra locks are requested to use these regularly.
 2. Ensure that the entnce doors at the entrance and in the basement is always closed, they are sticking very much now that it's cold.
 3. Be aware of strangers moving in the area and in upturns.
 4. We think it's good that we talk to each other if we see something unusual or unknown people around or in the buildings
 5. We have opened an emergency number to Cubsec 0733-58 19 09. Call this if necessary, so will the security company to send out staff. Of course you can also call the police 114 14 and as always the really acute cases 112th

We will return with more information on the website and via facebook.

 

 

2016-11-19

Alla exponerade lägenheter har blivit kontaktade. Några få lägenhetsinnehavare har inte svarat. Är du en av dem? Hör av dig till förvaltningen så snart du kan!

 

2016-11-08

Vidare information om fiberuppkopplingen sker via mejl. De flesta som anmält sig till gruppanslutningen har också skrivit in mejl-adresser.

Igår skickades ett mejl till samtliga anmälda adresser ut. Har du inte fått något mejl men vill få utskicken? Skicka då din adress till gbghus23@gmail.com så läggs adressen till i listan. 

 

2016-11-07

Tyvärr har fiberanslutningen ännu inte kommit igång. Vi har nu fått reda på att det är problem med att driftsätta switcharna.

Vi ser mycket allvarligt på att detta inte kommit igång i tid! Beklagar de problem som vi medlemmar får.

Uppdateringar kommer att ske här så snart de finns något nytt att meddela. Lägesrapport oavsett status läggs upp här omkring kl 12 fr o m imorgon.

 

2016-11-02

Fiberanslutningen - uppstartsproblem

Tyvärr är det problem med uppkopplingen till vår nya fiberkabel. Vi arbetar med att kunna koppla upp oss så snart det bara går!

Uppdatering fredag 2016-11-04 kl 12.00. Vi har sökt BBB men inget nytt att informera om. 

Vi beklagar detta!

 

2016-11-02

Ordinarie föreningsstämma 2016-11-24 kl 19.00

Kallelsen till föreningens årliga ordinarie föreningsstämma stitter nu uppe i trappuppgågnar och finns på hemsidan. Klicka på texten för att se kallelse och dagordning. Erforderliga dokument delas ut inom kort och kommer även att finnas att läsa här. 

Välkomna!

 

2016-10-18

Informationsmöte om renoveringsprojektet

25 oktober kl 19.00-20.00

PSAB, representanter från styrelsen och andra berörda parter kommer då att informera om det senaste. Det finns även tillfälle att ställa frågor.

Välkommen till föreningslokalen, Doktor Forselius Gata 14!

 

2016-09-05

 

 

2016-08-23 

Motioner till föreningsstämma

Kom ihåg att lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma senast 31 augusti till fastighetsexpeditionen.

Kom ihåg att en motion ska innehålla ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan fatta beslut om.

 

FIBER

Nu är det endast en vecka kvar som man kan anmäla sig till fiberanslutningen!

Är det inte minst 1/3 som anmäler sig så kommer föreningen inte att få möjligheten att teckna gruppabonnemanget (ju fler desto billigare) utan alla kommer få teckna separata avtal med Bredbandsbolaget. Läs mer genom att klicka på texten. 

Så ni som vill ha fiber, glöm inte att anmäla er! Klicka på texten för att komma till blanketten.

 

2016-06-22

Nytt nummer av Vi 23:an ute!

Alla de senaste numren finns att läs här.

Se också information och beställning av bredband via fiberkabel genom att klicka på texten. Även detta kommer med Vi i 23:an.

 

2016-05-25

Ett anslag med följande text sitter sedan ett par dagar på föreningens anslagstavlor:

Enligt beslut 2016-05-16 av styrelsen för Brf Göteborgshus 23

AVISERING OM AVGIFTSHÖJNING

Från och med den 1 juli 2016 kommer avgiften för samtliga bostadsrätter att justeras uppåt med 3 %.

Följande avgifter som avser parkering kommer också att justeras:

 • Månadsavgift för p-platser inklusive p-platser som finns under garage samt p-tillstånd höjs från 200 till 250 kronor.
 • Månadsavgift för MC-platser höjs från 100 till 125 kronor per månad.
 • Timdebiteringen i P-automaten för besöksplatser höjs från 5 till 6 kronor.
 • Dagkorten för besöksplatser höjs från 20 till 25 kronor.
 • Veckokorten för besöksplatser höjs från 50 till 65 konor.

 / Styrelsen 2016-05-23

 

2016-04-28

Ändrade öppettider för fastighetsförvaltaren

Från och med 2016-05-02 är förvaltarens öppettider: 

Måndag - fredag 8:00 – 9:00

2016-06-16

Trappan öppnar i mitten av vecka 25

Enligt de som arbetar på Doktor Allards gata kommer vår trappa i norra delen av området att vara öppen igen senast i mitten av vecka 25.

Mer information om arbete på Dr Allards gata finns här.

 

 

2016-06-08

Vad händer i renoveringsprojektet?

Välkomna att ställa frågor till PSAB och styrelsen om renoveringsprojektet

Tisdagen 14 juni klockan 18.30-19.30 i föreningslokalen Doktor Forselius Gata 14C

/ Styrelsen

 Inbjudan sitter också på anslagstavlor runtom i våra hus. 

 

2016-06-07

Torsagen den 9 juni stänger kommunen av vattnet till våra hus mellan klockan 4.00 och 7.00.


Vatten finns att hämta i vattenpost på Doktor Allards gata 51.

 

Följande anslag har delats ut i våra brevinkast. Läs mer på kommunens hemsida genom att klicka på texten. 

 

16-06-03

VIKTIG INFORMATION BESÖKSPARKERING

Från och med tisdag 7 juni kommer den södra besöksparkeringen att vara avstängd.

ALLA BILAR MÅSTE VARA FLYTTADE SENAST 6 JUNI.

Ytan kommer att tjäna som etableringsplats för bygg-entreprenören under projekttiden.

Nya parkeringsplatser skapas längs med gatan mellan C- och F-husen. Samma avgift utgår på alla besöksplatser.

20-minutersplatserna påverkas inte.

/Styrelsen

 

Denna skylt har suttit vid infarten till parkeringsplatsen i några dagar.

 

 

16-06-03

Kommunen utför arbeten på Doktor Allards gata

Som de flesta märkt pågår inte bara arbeten i vår förening utan även ute på Doktor Allards gata. Under sommaren och hösten kommer trafikkontoret att arbeta på Doktor Allards gata. De drar ledningar för de nya bostäder som ska byggas och passar samtidigt på att rusta upp gatan med bland annat cykelbana.

Läs mer om detta här.

 Illustration lånad från Göteborgs Stad

2016-06-01

Information från entreprenören

Fliken "Information från entreprenören" finns nu under renoveringsprojektet. Här publiceras den information som entreprenören delar ut till berörda lägenheter.

Observera att endast A-huset berörs i nuläget. Boende i andra hus har naturligtvis också nytta av att veta vad som kommer att hända med alla våra hus. 

 

2016-04-14

Söndagen den 24 april är det dags för föreningens städdag. Vi samlas kl. 11:00 vid föreningslokalen och börjar med utdelning av arbetsuppgifter. Kl. 13:00, när vi är färdiga, blir det korv, kaffe och kaka.

Anmäl intresse genom att skriva upp ditt namn på de listor som sitter uppsatta i entréerna. Läs hela dokumentet som sitter i entréerna genom att klicka på texten.

Välkomna!

 

2016-05-02

Minnesanteckningar från informationsmötet 2016-04-11 finns nu under renoveringsprojektet eller genom att klicka på texten.

 

2016-04-22

Välkomna till städdag söndagen den 24:e april!

För att läsa mer om vad vi kommer att göra på städdagen, klicka på texten. Ta gärna med dokumentet på söndag i din smartphone.

Vi samlas kl. 11:00 vid föreningslokalen och börjar med utdelning av arbetsuppgifter. När vi är avslutar arbetet kl 13.00 blir det korv, kaffe och kaka. Alla är välkomna!

Denna gång fokuserar vi på att plocka bort skräp både ute och inne. Sopa upp ute och inne.  Ta bort fläckar på loftgångar och sopa grus på parkeringarna. Arbetet utgår främst från det hus man bor i.

Varmt välkomna!

 

2016-04-11

Många kom på informationsmötet måndagen 16-04-11. Nu är hemsidan uppdaterad med de dokument som visades på projektor under kvällen. 

Se preliminär huvudtidsplan för renoveringsprojektet klicka på texten. 

Se de bilder som visades på informationsmötet 2016-04-11  genom att klicka på texten.

Läs allt om renoveringsprojektet här.

Se bilderna om föreningens uppdaterade informationvägar här.

Läs om den nyligen utförda brandsynen här.

 

2016-04-08

Stadgar finns nu att läsa

De nya stadgarna som röstades igenom på stämmorna i höstas finns nu att läsa här. Stadgarna är godkänd och registrerade både hos Riksbyggen och Bolagsverket. 

 

2016-04-07

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE

BRF GBGHUS 23

MÅNDAG den 11 APRIL 2016 KL 19.00

RENOVERINGSPROJEKTET och annan AKTUELL INFO från Styrelsen

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till informationsmöte i vår föreningslokal, DFG 14.

Vi kommer tillsammans med vår entreprenör PSAB att ge er aktuell information om renoveringsprojektet.

Styrelsen kommer också att lämna annan aktuell information om vad som händer i vår förening.

Ta tillfället i akt att följa den fortsatta utvecklingen av våra fastigheter och vår förening.

Följ gärna också vår uppdaterade information på hemsidan www.gbghus23.se


Välkomna !

Styrelsen

 

2016-03-14

OVK

Under perioden 14 - 24 mars kommer vi utföra en OVK i samtliga hus vilket innebär att vi behöver komma in i alla lägenheter för att kontrollera ventilationen. Det är MYCKET viktigt att detta blir utfört! Sotaren har gått ut med information där det står specifikt vilket datum han behöver komma in i just ert hus. Kan ni inte vara hemma så får ni antingen meddela förvaltaren Selma eller fastighetsskötaren Kristoffer att det är OK att komma in med huvudnyckel eller så kan ni lämna in ett ex av era nycklar till oss på expeditionen.

Vid frågor kontakta förvaltningen. Tack för samarbetet!

 

2016-03-23

Renoveringen börjar i A-huset och 2+1 fönster
 
I samråd med entreprenören PSAB har vi beslutat att renoveringsprojektet börjas i A-huset, DFG 2-6. I dagarna påbörjas projekteringen. Om ett par veckor kommer en enkät att skickas ut till A-huset . I slutet på maj påbörjas ställningsbygget på A-huset.
 
I omröstningen om val av fönstertyp vann 2+1 glas. Denna variant ger möjlighet till persienn mellan glasen samt ger högre ljud- och värmeisolering än 3-glasfönster.
 
I övrigt fortskrider nu arbetet enligt plan! Välkomna på informationsmötet 11 april. Separat kallelse kommer att anslås i entréerna. 

 

2016-03-30

Ett anslag med följande texter kommer att finnas på föreningens anslagstavlor.

OBS!
Tyvärr har det funnits felaktig information på
föreningens anslagstavlor. Följande villkor gäller för
gruppanslutningen till fiberkabel från
Bredbandsbolaget:
 
Ju fler som ansluter sig, desto billigare blir det för varje
abonnent. Om minst 1/3 av lägenheterna ansluter sig
till gruppanslutningen lönar det sig att teckna
gruppabonnemang, ca 300 kr/mån för 100 Mbit/s. Det
billigaste individuella abonnemanget för samma
hastighet kostar 369 kr/mån. Om alla lägenheter skulle
ansluta sig kostar samma typ av abonnemang 99
kr/mån.*
 
För er som vill ansluta er till fiberkabeln är detta alltså
en möjlighet för oss att få så låg kostnad som möjligt
per abonnent. Ni som vill anmäla intresse, skicka
lägenhetsnummer, namn på lägenhetsinnehavare och
kontaktuppgifter till brf.goteborgshus23@comhem.se.
Det kommer även att finnas möjlighet att ansluta sig till
gruppanslutningen i framtiden. Vi behöver din
intresseanmälan för att uppskatta om det lönar sig.
*Administrationsavgift från föreningen kan tillkomma
men det blir aldrig dyrare än att teckna motsvarande
enskilda abonnemang. Vid gruppanslutning står
föreningen för fakturering och annan administration.
 
OBS!
För er som tidigare anmält intresse men inte längre vill
vara med i gruppanslutningen, skicka ett mejl med
namn och lägenhetsnummer snarast till
brf.goteborgshus23@comhem.se
 
 

2016-03-23

Renoveringen börjar i A-huset och 2+1 fönster
 
I samråd med entreprenören PSAB har vi beslutat att renoveringsprojektet börjas i A-huset, DFG 2-6. I dagarna påbörjas projekteringen. Om ett par veckor kommer en enkät att skickas ut till A-huset . I slutet på maj påbörjas ställningsbygget på A-huset.
 
I omröstningen om val av fönstertyp vann 2+1 glas. Denna variant ger möjlighet till persienn mellan glasen samt ger högre ljud- och värmeisolering än 3-glasfönster.
 
I övrigt fortskrider nu arbetet enligt plan! Välkomna på informationsmötet 11 april. Separat kallelse kommer att anslås i entréerna. 

 

2016-01-20

Möjlighet till internetanslutning via fiber

LÄS MER HÄR

Föreningen har nyligen tecknat avtal med Bredbandsbolaget om att få fiberkabel indragen i husen och till varje lägenhet helt utan kostnad. Denna anslutning är både stabil och snabb. Det finns fortsatt möjlighet att vara ansluten till Comhem via uttaget vid TV:n eller annan anslutning via telefonuttaget. 

Bredbandsbolaget erbjuder också gruppanslutning för ett abonnemang med hastighet 100 Mbit/s. Ju fler som ansluter sig, desto billigare blir det för varje abonnent.

Ni som vill anmäla intresse, skicka lägenhetsnummer, namn på lägenhetsinnehavare och kontaktuppgifter till brf.goteborgshus23@comhem.se så snart som möjligt, dock senast 28 februari.

2016-03-08

Vi i 23:an och enkät för val av fönstertyp

Nu finns ett nytt nummer av Vi i 23:an att läsa här. Snart kommer den också i våra brevinkast. 

I pappersutgåvan anges den nya portkoden. Bytet kommer ske under v 12, d v s 21-27 mars. Den nya koden kan också fås på förvaltningen.

Tillsammans med Vi i 23:an delas även en enkät ut för val av fönster. Den finns också här.

För att snabbt läsa det senaste om projektet, klicka här.

 

2016-01-28

Extrastämman

Extrastämman 16-01-25 var välbesökt. Styrelsens förslag bifölls av stämman, se här. Detta betyder att arbetet med renoveringsprojekt kan fortsätta. Vi kommer att uppdatera er kontinuerligt på hemsida och i Vi i 23:an samt även hålla informationsmöten. 
 
Vi tackar för er medverkan och ser fram emot fortsatt utveckling.

 

2016-01-19

EXTRA STÄMMA 2016-01-25

Följande dokument angående renoveringsprojektet finns att läsa på föreningens hemsida eller att hämta på fastighetsexpeditionen:

Kallelse extra stämma och komplettering

Styrelsens förslag till beslut och proposition

Inlämnad motion

Fullmakt för extrastämma

Jämförelsetal avgifter och Projektbudget 2016-2020

Ritningar och ritningar fönster

Projektredovisning

Fönsterrapport och Följebrev till fönsterrapport

Sustend Underhållsplan

Klicka på respektive text för att ta fram dokumenten eller går till rätt flik. Alla dokument som är pulicerade på sidan finns att läsa här.

OBS!

FÖR ATT GES RÖSTRÄTT MÅSTE MAN VARA PÅ PLATS SENAST KL 19.00. Detta för att röstlängden ska fastställas vid mötets öppnande. 

EXTRASTÄMMAN 16-01-25 HÅLLS PÅ CHALMERS

HÖRSALSVÄGEN 4/CHALMERS TVÄRGATA 2, SAL HA1

 

2016-01-18

Presentationen som visades på informationsmötet för projektet 16-01-12 finns nu att läsa här.

 

2016-01-13

Nu finns dokumententet med jämförelsetal som visar hur renoveringsprojektet påverkar avgifterna samt vilken effekt ändrad tomträttsavgäld får för avgifterna 2018. Det finns också ritningar som visar hur husen och fönstren kommer att se ut efter renovering. Klicka på texten eller på fliken renoveringsprojektet.

 

2016-01-13

Informationsmötet var välbesökt. Därför kommer extrastämman 16-01-25 att hållas på Chalmers, Hörsalsvägen 4 kl 19.00. 

 

2016-01-12

Nu finns protokollet från ordinarie stämma 2015-11-25 att läsa här.

 

2016-01-06

Föreningen har nu en Facebook-sida där det anslås när ny information finns på denna hemsida. Gilla sida för att få de senaste nyheterna om vad som händer i föreningen direkt i ditt flöde. 

Styrelsen informerar även i fortsättning om beslut och planer genom Vi i 23:an. Information kan alltid hittas här på hemsidan. För de som inte har tillgång till denna hemsida fås samma information på fastighetsexpeditionen. Anslag sätts upp på anslagstavlor i entréerna.

 

2016-01-04

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

TISDAG den 12 JANUARI 2016 KL 19.00

RENOVERINGSPROJEKTET

BRF GBGS HUS 23

Nya uppdateringar finns om renoveringsprojektet. Fönsterrapport ochföljebrev finns att läsa, se här.

 

2015-12-28

Decembernumret av Vi i 23:an finns nu att läsa här och kommer inom kort att finnas i våra brevinkast.

 

2015-11-18

Projektredovisningen och en projektbudget finns nu att läsa här. Kan också att fås på fastighetsexpeditionen.

 

2015-11-17

Styrelsens rekommendation till beslut på årsstämman avseende svar på motionerna 2015 finns nu att läsa här eller att hämta på fastighetsexpeditionen.

Hemsidan har nu uppdaterats med underhållsplanen samt protokoll från extra föreningsstämma.

 

2015-11-12

Kallelse till ordinarie föreningsstämma sitter nu uppe på anslagstavlor i entréerna. Se dokument här. OBSERVERA att stämman hålls i Chalmers lokaler, HA1. Se karta här.