!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Arkiv - anslag om renoveringsprojektet

Inbjudan till informationsmöte inför den kommande renoveringen av C-huset.

 

2018-02-26 

Inbjudan till informationsmöte inför den kommande renoveringen av E-huset.

 

Tid:         Torsdag den 8 mars 2018, kl 19.00 till 20.30.

Plats:      Föreningslokalen Doktor Forselius gata 14

 

Information om bland annat

 • Presentation deltagare och projektorganisation
 • Aktuell status
 • Tidplan, E-huset
 • Etablering och produktion
 • Balkonger
 • Erfarenheter från A- B- C- och D-husen
 • Löpande information från PSAB och föreningen
 • Tillval
 • Övrigt

Frågestund

Välkomna

Styrelsen

2017-06-17 

Tid:         Tisdag den 20 juni 2017, kl 19.00 till 20.30.

Plats:      Föreningslokalen Doktor Forselius gata 14

Information om bland annat

 • Presentation deltagare och projektorganisation
 • Aktuell status
 • Tidplan, C-huset
 • Etablering och produktion
 • Balkonger
 • Erfarenheter från A- och B-husen
 • Löpande information från PSAB och föreningen
 • Tillval
 • Övrigt

Frågestund

Välkomna

Styrelsen

 

2017-01-29

Inbjudan till informationsmöte om
Renovering av fasader, balkonger och fönster
9 februari 2017 kl 18.30 – 20.00
 
Samlingslokalen Doktor Forselius gata 14 B
 
Projektet löper vidare enligt plan. Vi har börjat resa
byggställningen på B-huset. Mötet riktar sig främst till boende
i B-huset men alla medlemmar är välkomna. Vid mötet
medverkar medarbetare från entreprenören PSAB, våra
konsulter och styrelsen.
 
Information om bland annat
- Tidplan
- Störningar
- Balkonger
- Erfarenheter från A-huset
- Löpande information från PSAB
- Tillval
- Hantering sopor
 
Frågestund
 
Välkomna!
 
Styrelsen
 

2016-11-24

Nu finns minnesanteckngar från informationsmötet 2016-10-25 nedan eller genom att klicka på texten. Se även aktuell huvudttidplan. 

 

2016-10-18

Informationsmöte om renoveringsprojektet

25 oktober kl 19.00-20.00

PSAB, representanter från styrelsen och andra berörda parter kommer då att informera om det senaste. Det finns även tillfälle att ställa frågor.

Välkommen till föreningslokalen, Doktor Forselius Gata 14!

 

2016-06-14

Alla som bor i A-huset har fått en intresseförfrågan i brevinkasten. Med denna enkät vill styrelsen veta vilka som vill ha hjälp med vissa arbeten av entreprenören PSAB till självkostnadspris. Samma dokument ligger även nedan eller genom att klicka på texten.

Observera att detta inte är en beställning utan en intresseförfrågan. Den ska vara inne senast onsdag 2016-06-15. Gäller endast A-huset. Andra hus kommer att få en liknande förfrågan när det blir aktuellt. 

 

2016-06-08

Vad händer i renoveringsprojektet?

Välkomna att ställa frågor till PSAB och styrelsen om renoveringsprojektet

Tisdagen 14 juni klockan 18.30-19.30 i föreningslokalen Doktor Forselius Gata 14C

/ Styrelsen

 Inbjudan sitter också på anslagstavlor runtom i våra hus. 

 

16-06-03

VIKTIG INFORMATION BESÖKSPARKERING

Från och med tisdag 7 juni kommer den södra besöksparkeringen att vara avstängd.

ALLA BILAR MÅSTE VARA FLYTTADE SENAST 6 JUNI.

Ytan kommer att tjäna som etableringsplats för bygg-entreprenören under projekttiden.

Nya parkeringsplatser skapas längs med gatan mellan C- och F-husen. Samma avgift utgår på alla besöksplatser.

20-minutersplatserna påverkas inte.

/Styrelsen

 

2016-05-23

Som ni säkert märker så växer byggställningarna runt hus A.
Speciell asbestpersonal har varit här och förankrat ställningarna i våra fasader, arbetet fortgår.


På torsdag den 26 maj, kommer en första inventering av balkongerna att ske. Detta sker från ställningarna på UTSIDAN av personal från PSAB och VBK.


Nästa steg kommer att bli rivning av fasaderna. Detta arbetet beräknas påbörjas den 9 juni. Vid denna tidpunkt kommer det också att bli aktuellt att låsa balkonger och fönster från utsidan. Mer information om detta kommer senare.

Om du har frågor eller behöver mer information, kontakta vår förvaltningsexpedition. Följ gärna också informationen om vad som händer, dels på våra anslagstavlor men även på vår hemsida.

 

2016-05-02

Minnesanteckningar från informationsmötet 2016-04-11 finns nu här nedan eller genom att klicka på texten.

 

2016-04-13

Se preliminär huvudtidsplan för renoveringsprojektet nedan eller genom att klicka på texten. 

Se de bilder som visades på informationsmötet 2016-04-11 här nedan eller genom att klicka på texten.

 

2016-04-07

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE

BRF GBGHUS 23

MÅNDAG den 11 APRIL 2016 KL 19.00

RENOVERINGSPROJEKTET och annan AKTUELL INFO från Styrelsen

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till informationsmöte i vår föreningslokal, DFG 14.

Vi kommer tillsammans med vår entreprenör PSAB att ge er aktuell information om renoveringsprojektet.

Styrelsen kommer också att lämna annan aktuell information om vad som händer i vår förening.

Ta tillfället i akt att följa den fortsatta utvecklingen av våra fastigheter och vår förening.

Följ gärna också vår uppdaterade information på hemsidan www.gbghus23.se


Välkomna !

Styrelsen

 

2016-03-23

Renoveringen börjar i A-huset och 2+1 fönster
 
I samråd med entreprenören PSAB har vi beslutat att renoveringsprojektet börjas i A-huset, DFG 2-6. I dagarna påbörjas projekteringen. Om ett par veckor kommer en enkät att skickas ut till A-huset . I slutet på maj påbörjas ställningsbygget på A-huset.
 
I omröstningen om val av fönstertyp vann 2+1 glas. Denna variant ger möjlighet till persienn mellan glasen samt ger högre ljud- och värmeisolering än 3-glasfönster.
 
I övrigt fortskrider nu arbetet enligt plan! Välkomna på informationsmötet 11 april. Separat kallelse kommer att anslås i entréerna. 
 
 

2016-03-08

I mars-utgåvan av Vi i 23:an står följande om renoveringsprojektet. Hela skriften finns att läsa här. 

Projektet och extrastämma

Vid extrastämman den 25 januari 2016, togs beslut om att renoveringsprojektet skulle genomföras. 

Styrelsen har efter detta beslut arbetat vidare med projektet. Under februari månad har kontrakt skrivits med entreprenören PSAB om utförandet. PSAB är ett välkänt och välrenommerat företag i Göteborg, med mycket god ekonomi och stor erfarenhet från liknande projekt. De har haft uppdrag från såväl Poseidon som Bostadsbolaget och andra stora bostadsföretag. Ett liknande projekt som vi kommer att genomföra, har PSAB nyligen färdigställt i Brunnsbo. Styrelsen känner sig trygg i valet av entreprenör. Projektering av renoveringen kommer att inledas i mars och preliminär byggstart är satt till slutet av maj 2016. 

Under projekteringstiden kommer en del byggtekniska frågor att besvaras, som vi kommer att återkomma till. Detta gäller bl a val av fönstermodeller. En enkät distribueras till alla medlemmar tillsammans med detta nummer av Vi i 23:an, där det gäller val av 3-glas fönster eller 2+1 glas. Information om alternativen lämnas i enkäten på sista sidan i detta utskick. Som tidigare utlovats kommer ett majoritetsbeslut kring fönstervalet att gälla. Sista dag för att lämna svar på enkäten är onsdagen 16 mars 2016. 

Vidare har styrelsen utvärderat de finansieringsförslag som kommer in från bankerna. Fortfarande ser de ljust ut med ränteläget. En sund genomgång av finansieringen, med flera olika banker kommer att ge oss ett bra beslutsunderlag för att långsiktigt trygga vår ekonomi. Under mars månad kommer beslut att fattas om bl a slutgiltigt val av finansiär och finansieringsförslag, projektorganisation kring renoveringen, fönsterval samt detaljerade tidplaner för uppstarten. 

För att hålla medlemmarna välinformerade om de olika besluten, kommer det att genomföras ett informationsmöte måndagen den 11 april 2016. Särskild kallelse till detta möte kommer att skickas ut, men markera redan nu den kvällen i kalendern. 

 

2016-01-28
Extrastämman 2016-01-25 var välbesökt. Styrelsens förslag bifölls av stämman, se här. Detta betyder att arbetet med renoveringsprojekt kan fortsätta. Vi kommer att uppdatera er kontinuerligt på hemsida och i Vi i 23:an samt även hålla informationsmöten. 
 
Tack för er medverkan! Vi ser fram emot fortsatt utveckling.
 
 

2016-01-19

EXTRA STÄMMA 16-01-25

Följande dokument angående renoveringsprojektet finns att läsa på föreningens hemsida eller att hämta på fastighetsexpeditionen:

Kallelse extra stämma och komplettering

Styrelsens förslag till beslut och proposition

Inlämnad motion

Fullmakt för extrastämma

Jämförelsetal avgifter och Projektbudget 2016-2020

Ritningar och ritningar fönster

Projektredovisning

Fönsterrapport och Följebrev till fönsterrapport

Sustend Underhållsplan

Klicka på respektive text för att ta fram dokumenten eller går till rätt flik. Alla dokument som är pulicerade på sidan finns att läsa här.

OBS!

FÖR ATT GES RÖSTRÄTT MÅSTE MAN VARA PÅ PLATS SENAST KL 19.00. Detta för att röstlängden ska fastställas vid mötets öppnande. 

EXTRASTÄMMAN 16-01-25 HÅLLS PÅ CHALMERS

HÖRSALSVÄGEN 4/CHALMERS TVÄRGATA 2, SAL HA1

 

2016-01-18

Presentationen som visades på informationsmötet för projektet 16-01-12 finns nu att läsa nedan.

 

2016-01-13

Nu finns dokumententet med jämförelsetal som visar hur renoveringsprojektet påverkar avgifterna samt vilken effekt ändrad tomträttsavgäld får för avgifterna 2018. Det finns också ritningar som visar hur husen och fönstren kommer att se ut efter renovering. Klicka på texten eller läs nedan. 

 

2016-01-05

Fönsterrapport 20140719 samt Följebrev till fönsterrapport angående fönsterrenovering finns nu att läsa nedan. Dessa dokument är upplagda på önskemål av Stefan Jonvall.

 

2016-01-04

Ett anslag med följande information sitter nu uppe på anslgastavlor m m. 

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

TISDAG den 12 JANUARI 2016 KL 19.00

RENOVERINGSPROJEKTET

BRF GBGS HUS 23

Styrelsen kallar våra medlemmar till ett viktigt informationsmöte i vår föreningslokal, DFG 14, den 12 januari 2016, kl 19.00.

Vi kommer att ge er aktuell information av det kommande renoveringsprojektet, både vad som gäller ekonomin och den byggtekniska delen. Vi informerar också om vad som hänt sedan tidigare beslut i föreningsstämman den 25 nov.

Vi hoppas att ni alla är lika intresserade som vi, att det kommer ut korrekt information, och att ni alla får möjlighet att följa den fortsatta utvecklingen med våra fastigheter.

Välkommen !

Styrelsen

Riksbyggens brf Gbghus  nr 23

 

2015-11-17

Projektredovisningen och en projektbudget finns nu att läsa nedan eller att hämta på fastighetsexpeditionen.

Se även underhållsplanen som finns här. 

 

2015-11-09

I september-utgåvan 2015 av Vi i 23:an står följande att läsa angående projektet:

"Projekt fönster, balkonger och fasader

Vår entreprenör VBK har levererat en sammanställning med utvärdering av de två anbud som kommit in avseende rubricerade projekt. I anslutning till detta har styrelsen beslutat att VBK ska ta fram nödvändiga dokument och ritningar och ansöka om bygglov. VBK skall dessutom förhandla vidare med en av anbudsgivarna. Samtidigt tar vår tidigare ekonomikonsult Revisorsringen fram finansieringskalkyler för projektet. Styrelsen har beslutat att en extra föreningsstämma skall hållas i oktober då projektet skall presenteras. Särskild kallelse kommer."

Här finns hela Vi i 23:an att läsa.