!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Föreningsstämma

Ordinarie stämma hålls i november årligen. Kallelse och hur motiner lämnas in anslås här samt på föreningens anslagstavlor i entréerna.

2017-12-13

Kallelse och dagordning Riksbyggens brf Göteborgshus nr 23 (även anslaget i trapphus)

Föreningsstämma - 19 december 2017

Lokal: Föreningslokalen, Dr Forselius gata 14 B

Tid: Start kl. 19:00

 

a Stämmans öppnande

b Fastställande av röstlängd

c Val av stämmoordförande

d Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

e Val av person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet

f Val av rösträknare

g Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

h Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

1 Andra beslut om styrelsens förslag till ändring av föreningens

stadgar. Första beslut taget vid föreningsstämma 2017-11-30.

2 Beslut om hur balkongdörrar ska renoveras, se bilaga.

i Stämmans avslutande

VÄLKOMNA !

Styrelsen

 

Föreningsstämma 2017-11-30 kl 19.00

Se dokument nedan för föreningsstämman som hålls i föreningslokalen DFG 14. Dessa har också delats ut i brevinkasten. 

OBS! Förändringar i förslag till stadgeändringar s 4 i detta dokument (KLICKA HÄR!)

Kom ihåg att registering sker via föreningens lägenhetsnummer! Ha det redo vid registering! 

 

Välkomna!

Dokument

Komplett förslag nya stadgar 2017 11.pdf 2017-11-23
Föreningsstämma 20171130 - handlingar.pdf 2017-11-23
Stämmoprotokoll 2016-11-24.pdf 2017-09-11
Kallelse o dagordning stämma 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Förslag till arvode 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Styrelsens förslag till föreningsstämman 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Motioner stämma 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Motion tvättstuga 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Styrelsens svar på motioner 2016-11-24.pdf 2016-11-24
Stämmoprotokoll 2015-11-25.pdf 2016-01-12
Stämmoprotokoll 151028.pdf 2015-11-17
Utskriftvänlig version