!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Underhållsplan

Underhållsplanen beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för fastigheten. Med underhållsplanens hjälp kan skicket säkerställas genom rätt åtgärd i rätt tid och med därför avsatta medel. På så vis utgör den en viktig grund för den långsiktiga förvaltningen.

Sustend AB har fått i uppdrag att upprätta underhållsplanen. Den beskriver det underhåll som behövs för att vidmakthålla standard och kvalitet på lång sikt, samt hur detta kan finansieras och genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Underhållsplanenen är ett utmärkt arbetsverktyg för att styra den långsiktiga förvaltningen. Målet med underhållsplanen är att uppnå följande:

1. Sänka fastighetsrelaterade kostnader

2. Maximera fastighetens och lägenheternas värde

3. Skapa trivsel och trygghet för de som bor och arbetar i huset

4. Minimera fastighetens miljöpåverkan

Se hela underhållplanen nedan. 

 

Från sidan 2 i underhållsplanen:

Enkelt och tydligt

En kort sammanfattning av underhållsplanen

Fastigheterna är i medelgott skick och står nu inför flera års större renoveringsprojekt. Genom att följa planen kan fastighetens goda bestånd och en ekonomiskt fördelaktig förvaltning säkerställas.

 

Prioriterade åtgärder

Rivning eternitskivor fasader

Byte och tilläggsisolering fasader och sockel

Byte fönster

Kan du inte öppna dokumenten? I så fall behöver du Adobe Reader. Det är ett gratis program som finns att ladda ner här.

Dokument

Sustend Underhållsplan BAS Riksbyggens Brf Göteborgshus 23 2015.pdf 2015-11-17