!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Styrelse och valberedning

Styrelse

Styrelsen träffas en gång per månad. För att kontakta styrelsen kan du skicka mejl till brf.goteborgshus23@comhem.se. Meddelande kan även läggas i fastighetsexpeditionens brevlåda på Doktor Forselius Gata 14C.

Styrelse och revisorer väljs av föreningsstämman som hålls i november årligen. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen så kontakta valberedningen.

Styrelsen 2016/17:

Sekreterare: Ingrid Bäck DFG 8      0739 - 56 35 82

Övriga ledamöter:

Eva Djurberg DFG 6      0736 - 27 55 04

Tom J Kronlöf  DFG 12    031 - 353 33 50

Jesper Lundell DFG 6

Johan Rosén DFG 26    0706 - 10 12 19

Göran Stensjö DFG 2      0704 - 44 77 12

Riksbyggens representant: Ants Eriksoo                

Suppleanter:

Bo Högberg DFG 16

Ken Olsson DFG 10    0739 - 74 12 02

Internrevisor: Per Wemminger DFG 18    031 - 18 88 86

 

Valberedning

Vill du föreslå någon till styrelsen m m  i bostadsrättsföreningen?

Som bostadsrättsinnehavare på Doktor Forselius Gata 2 t.o.m. 36 har du möjlighet att föreslå någon/några boende till styrelsen, valberedningen eller som revisor. Det kan vara du själv eller någon annan, som du tycker är lämplig. Alla föreslagna kanske inte kan komma på förslag till årsstämman i november i år, men det är bra för valberedningen att till kommande stämmor ha en ”pool” av namn att välja från. 

Vill du fråga något eller få mera information kan du vända dig till någon av valberedningens ledamöter:

- Kerstin Jacobsson, DFG 34, tel  070-5417558, kerjac47@hotmail.com

- Torsten Persson, DFG 10, tel 031- 60808, kanslertotte@hotmail.com

- Yngve Ahlström, DFG 18, 031 - 20 73 53

- Barbro Bodor, DFG 24, 031 - 18 18 41

- Pernilla Jerlstad, DFG 28, 031 - 20 17 40

Du kan lämna ditt förslag till någon av valberedningens ledamöter. Av förslaget bör framgå den föreslagnes namn, adress och gärna telefonnummer.

Med vänlig hälsning,

Valberedningen för vår bostadsrättsförening.

Utskriftvänlig version