!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Styrelse och valberedning

Styrelse

Styrelsen träffas en gång per månad. För att kontakta styrelsen kan du skicka mejl till brf.goteborgshus23@comhem.se. Meddelande kan även läggas i fastighetsexpeditionens brevlåda på Doktor Forselius Gata 14C.

Styrelse och revisorer väljs av föreningsstämman som hålls i november årligen. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen så kontakta valberedningen.

Styrelsen 2018

Ordförande:             

Johan Rosén                      

Doktor Forselius gata 26

0706 – 10 12 19

 

Vice Ordförande:    

Tom J Kronlöf

Doktor Forselius gata 12

 

Sekreterare:

Ingrid Bäck   

Doktor Forselius gata 8

 

Övriga ledamöter:   

Eva Djurberg

Doktor Forselius gata 6

0736 – 27 55 04

 

Bo Högberg                       

Doktor Forselius gata 16 

0730 – 57 36 88

 

Lena Lanner            

Riksbyggens representant

           

Suppleanter:

Anders Henoch 

Doktor Forselius gata 4                 

 

Johan Richardsson

Doktor Forselius gata 10

 

Revisor:

Per Wemminger

Doktor Forselius gata 18   

031 – 18 88 86

 

Ordf. Valberedn.:

Kerstin Jacobsson

Doktor Forselius gata 34

0705 – 41 75 58

 

Ordf. Termogarage:

Gunnar Hjertberg              

Doktor Forselius gata 36   

031 – 20 38 23

 

Valberedning

Vill du föreslå någon till styrelsen m m  i bostadsrättsföreningen?

Som bostadsrättsinnehavare på Doktor Forselius Gata 2 t.o.m. 36 har du möjlighet att föreslå någon/några boende till styrelsen, valberedningen eller som revisor. Det kan vara du själv eller någon annan, som du tycker är lämplig. Alla föreslagna kanske inte kan komma på förslag till årsstämman i november i år, men det är bra för valberedningen att till kommande stämmor ha en ”pool” av namn att välja från. 

Vill du fråga något eller få mera information kan du vända dig till någon av valberedningens ledamöter:

- Kerstin Jacobsson, DFG 34, tel  070-5417558, kerjac47@hotmail.com

- Torsten Persson, DFG 10, tel 031- 60808, kanslertotte@hotmail.com

- Yngve Ahlström, DFG 18, 031 - 20 73 53

- Barbro Bodor, DFG 24, 031 - 18 18 41

- Pernilla Jerlstad, DFG 28, 031 - 20 17 40

Du kan lämna ditt förslag till någon av valberedningens ledamöter. Av förslaget bör framgå den föreslagnes namn, adress och gärna telefonnummer.

Med vänlig hälsning,

Valberedningen för vår bostadsrättsförening.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.