!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Avfall och återvinning

Komplett sorteringsguide från Renova finns här.

For information in english, follow this link. 

Fungerande sopsortering kräver att rätt kärl används för rätt sorts avfall.

RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS!

 

Varje hushåll sorterar sina sopor så här:

Matavfall: Läggs i de bruna papperspåsar som finns att hämta i miljörummet i källaren. Det avfallet kan slängas i sopnedkastet ovanför miljörummen eller direkt i matavfallsrummet i anslutning till miljörummet. Det som räknas som matavfall finns angivet på påsen.

Klicka på texten för mer information om matavfall.

Varje hus har ett miljörum där följande slängs:

Tidningar, kataloger och tidskrifter: Här får inte slängas pappers- och pappförpackningar. 

Pappers- och pappförpackningar: Skölj ur och vik ihop.

Tomglas: Färgat glas i grön behållare och ofärgat glas i vit behållare.

Små batterier och lampor: Läggs i separata behållare.

Hård och mjuk plast: Givetvis ursköljt när så krävs.

Metallförpackningar: Ursköljda när så krävs.

Restavfall: Restavfall är det som inte går att återvinna på annat sätt. Emballeras väl och läggs i därför avsedda kärl i miljörummet.

Skrymmande avfall: Viks ihop och slängs i den låsbara containern bakom C-huset. Samma nyckel som används till t ex tvättstugan passar till låset.

Får inte slängas i container eller soprum: 

Observera att denna container inte är avsedd för byggavfall eller miljöfarligt avfall. Det åligger lägenhetsinnehavaren att transportera bort sådant på annat sätt.

Exempelvis uttjänta bilbatterier är miljöfarligt avfall och får inte lämnas inom föreningens område, ej heller begagnade kyl-/frysskåp, TV och annan elektronisk utrustning samt färgburkar och andra kemikalier. Sådana produkter får inte heller slängas i föreningens container, utan ska transporteras bort till återvinningscentraler. Se var återvinningscentraler finns här. 

Notera att Farligt avfall-bilen gör återkommande besök i området. Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilen kör enligt ett speciellt turschema till olika platser runt om i Göteborg. Du kan också ta med andra användbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil som följer FA-bilens turschema. Läs mer här.