!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Tvättstugor

Tvättstugor finns i varje hus och är tillgängliga för tvätt måndag-lördag (ej helgdagar) kl 8-20 och söndagar (utom i B-huset) kl 8-17.

Tiden är indelad i tvättpass enligt följande: 8-11, 11-14, 14-17 och 17-20

De som önskar tvätta på tider utanför ovan angivna eller på helgdagar hänvisas till den dygnet runt öppna tvättstugan som ligger under fastighetsexpeditionen på Doktor Forselius Gata 14-C.

Torkrummen och torkapparaterna disponeras 1 timme efter tvättpassen.

 

KOM IHÅG ATT AVBOKA OM DU INTE SKA ANVÄNDA TIDEN! Se nedan hur avbokning går till. 

 

DIGITAL BOKNING

Vi kommer från och med 2017-09-01 prova på ett nytt bokningssystem för tvättstugorna. Med bokningssystemets app kommer du kunna boka och avboka tider var du än befinner dig. Självklart finns möjligheten att boka vid tvättstugan på den digitala bokningstavlan alternativt på hemsidan bokatvättid.se. TRYCK HÄR FÖR ATT BOKA VIA HEMSIDAN.

Komma igång

För att boka behöver ni lägenhetsnummer och en pinkod. Varje lägenhet får en egen pinkod som ni finner högst upp till höger på det här informationsbladet.

Boka via appen

Ladda hem bokningsappen "Boka tvättid", finns för både Android och iOS. Logga in genom att välja "Stad" Fastighetspartner "Hus" RB Brf Göteborgshus nr 23 och ange därefter lägenhetsnummer samt pinkod. Sök upp en dag och välj en ledig tid som du vill boka, klicka därefter på Spara. Dagen blir då grön markerad. Röd markerad dag innebär att alla tider är bokade. Orange markerad blir dagen om du väljer att boka redan bokad tid, dvs du ställer dig i kö.

Exempel på funktioner i appen:

Boka och avboka tider - köa på redan bokad tid - skicka och ta emot meddelanden - byta pinkod - sammanställning på gjorda bokningar - ställa påminnelser.

Använda bokningstavlan
TRYCK HÄR FÖR ATT FÅ EN UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION.
Aktivera skärmen genom att klicka med fingret på den. Då visas en kalender med veckans alla tider. Vita tider är lediga, röda tider är bokade. På de röda tiderna står det vilken lägenhet som har bokat tiden. För att visa nästa eller föregående vecka, klicka på riktningspilarna högst upp i skärmens vänstra respektive högra hörn.

Välja annan tvättmaskin/tvättstuga

Klicka med fingret på texten högst upp i mitten på skärmen (står t.ex. Tvättstuga A). En ny meny visar sig, välj önskad tvättmaskin/tvättstuga. Därefter visas kalendern för den valda tvättmaskinen/tvättstugan.

Boka tid/avboka tid

När önskad ledig tid är funnen, klicka på rutan med den tiden och därefter anges personlig kod följt av OK-knappen. För att avboka, leta upp tiden som skall avbokas, klicka därefter på den och ange personlig kod följt av OK-knappen.

Mer information och instruktioner finns bredvid bokningstavlan och på hemsidan, bokatvättid.se.

Kontakta oss på Bokatvättid.se via mail eller telefon.

info@bokatvattid.se

0734-96 00 00

 

OM DU TAPPAT BORT DIN KOD KONTAKTA BOKA TVÄTTID HÄR!

 

 

Nycklarna till tvättstuga med tillhörande utrymmen skall självklart hängas tillbaka omedelbart efter tvättningen.

I alla hus finns dessutom mindre tvättmaskiner för cirka 3 kg tvätt och torkning. Dessa maskiner är avsedda för s k spontantvätt och är tillgängliga vid samma tider som övriga maskiner, men tvättpasset är bara 1,5 tim. Överskrides den tiden har nästkommande rätt att tömma maskinen och påbörja sin tvättning.

För dessa maskiner gäller följande:

De är avsedda för spontana tvättar, varför bokning inte får ske förrän den dag de skall användas. Om maskinen då är upptagen – men bara då – får man reservera nästkommande 1,5 tim utan tidslucka genom anteckning på listan. Torkskåp eller torktumlare disponeras av den som använder den här maskinen men inte något torkrum.

Den som vill använda spontantvättmaskinen måste ovillkorligen anteckna namn och lägenhetsnummer på tvättlistan samt klockslag då tvättningen startar. De som bokat tvättstugan för ordinarie tvätt får också boka spontantvättmaskinen om den är ledig. Även då skall man anteckna sig på listan så att eventuell nästkommande kan boka sig för nästa tid på listan.

I den dygnet runt öppna tvättstugan finns också en stor tvättmaskin som är avsedd för grovtvätt på 10 kg. Där kan man t ex tvätta mattor och mycket hårt smutsad tvätt.

Glöm inte att städa tvättstuga och torkrum efter användandet. Tänk särskilt på att göra rent filtret i torktumlaren.

Det är förbjudet att använda maskinerna till färgning av tvätt eftersom efterkommande kan få sin tvätt förstörd.

Plagg som innehåller stålfjädrar, t ex BH, måste läggas i separat tvättpåse i maskinerna för att undvika att fjädrarna faller ner i maskinerna och skadar dessa.

Torkrummen måste tömmas vid tvättidens slut. Efter sista tvättpasset får dock tvätten hämtas senast kl 8 nästa morgon.

Fel skall genast anmälas till fastighetsexpeditionen, telefon 031-20 25 80 eller brf.goteborgshus23@comhem.se.

Skador som uppkommer genom vårdslöshet ersätts av den ansvarige.