!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Gemensamma utrymmen

Trivselregler

Tänk på att beakta föreningens allmänna trivselsregler. Visa hänsyn och håll rent och snyggt för allas trevnad. 

Störande arbeten

Störande arbeten får bara utföras helgfri måndag-fredag mellan 8 och 19, lördagar mellan 10 och 17. Sön- och helgdagar får inga störande arbeten utföras. Till störande arbeten räknas även mattpiskning. 

Rökning

Rökning inomhus i gemensamma utrymmen är inte tillåtet. Tänka på att visa grannar hänsyn vid rökning utomhus. 

Det är strängt förbjudet att kasta fimpar, portionssnus och liknande inom området.

Husdjur

Husdjur är välkomna i området. Tänk dock på att visa hänsyn gentemot dina grannar.

Matning av fåglar

Fönsterbleck, balkongräcken eller balkonglådor får inte användas som matbord åt fåglar. Bröd- och matrester får inte kastas ut från balkongerna. Matrester på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.