!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Aktuellt

Här anslås aktuell information. Föreningen har en Facebook-sida där det anslås när ny information finns på denna hemsida. Gilla sida för att få de senaste nyheterna om vad som händer i föreningen direkt i ditt flöde.

OBS! Notera att flera av notiserna innehåller länkar. Text som markeras svagt röd när markören hålls över är länkar

2018-07-09

Nya stadgar och stopptider för F-huset!

Nu är hemsidan uppdaterad med de nya stadgarna som röstades igenom på två stämmar.  Finns att läsa genom att klicka på denna text. Går också att hämta som pappersdokument på expeditionen.

Stopptider för renovering av F-huset samt inbjudan till informationsmöte läsa, klicka på texten.  

2018-05-31

Nya avgifter från 1 juli 2018

Vid styrelsesammanträdet i maj fastställdes budgeten för räkenskapsåret 2018/2019. I samband med det beslutades även att årsavgiften ska höjas med 9,8 % från den 1 juli 2018.

Skälet till den ovanligt stora höjningen är framförallt att kostnaden för
tomträttsavgälden (hyra eller arrende till kommunen för marken som föreningens hus står på) ökar från 750 tkr till 4,0 mkr eller med 3,2 mkr på årsbasis från den 25 november 2018. Om vi skulle tagit ut full ”kompensation” för renoveringsprojekt och den ökade tomträttsavgälden skulle avgiften ha behövt höjas med ca 13 %. Då föreningens ekonomi i grunden är god lät vi höjningen
stanna på 9,8 %. Eftersom den högre avgälden omfattar sju månader av kommande räkenskapsår kan vi förvänta oss en avgiftshöjning på motsvarande nivå även nästa år.

Styrelsen beslutade även att höja avgiften för fasta parkeringsplatser till 350 kronor/månad och att justera diverse andra avgifter för nycklar, hyra av samlingslokalen m.m.

Kostnaden för bredband ingår som bekant sedan 1 april 2018 i årsavgiften. I bilagan redogörs för tomträttsavgäld och bostadstillägg för pensionärer.

LÄS HELA BILAGAN MED REDOGÖRELSE FÖR TOMTRÄTTSAVGÄLD OCH BOSTADSTILLÄG GENOM ATT KLICKA PÅ DENNA TEXT.


Styrelsen för
Riksbyggen BRF Göteborgshus 23

 

2018-05-02

Ny Vi i 23:an

Nu finns ett nytt nummer av Vi i 23:an ute! KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA. Denna gång delas bladet ut i pappersform till alla.

Fyll gärna i den digitala enkäten om elbilsladdare. KLICKA PÅ DENNA TEXT FÖR ATT KOMMA TILL ENKÄTEN. Utförligare beskrivning finns i Vi i 23:an.

 

2018-04-30

Städdag 5:e maj!

Ni har väl inte missat anslagen om föreningens städdag som sitter uppe i trapphusen?

Vi samlas 11.00 vid föreningslokalen och börjar fördelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att plocka skräp och snygga till både ute och inne. Ta oömma kläder!

Kl 14.00 blir det korv med bröd och kaffe i lokalen.

Skriv gärna upp er på listan som sitter i varje trapphus och läs anslagen där!

KLICKA PÅ TEXTEN FÖR ATT KOMMA TILL INSTRUKTION FÖR STÄDDAGEN!

KLICKA HÄR FÖR DIG SOM VILL BIDRA TILL ATT LEDA ARBETET.

För förslag och frågor, kontakta styrelsen via evadjur@gmail.com

Välkomna!

 

2018-04-30

Föreningens valberedning:

Hjälp oss att forma föreningens framtid

Föreningens framtid är helt beroende av att vi lyckas attrahera medlemmar till vår styrelse. Varje år på årsmötet väljer vi några ledamöter till styrelsen. Antingen de som ställer upp för omval eller sådana som väljs nya till styrelsen.

Det är där vi i valberedningen kommer in. Vår uppgift är att tala med sittande styrelsemedlemmar och om det inte räcker leta reda på nya som är intresserade av att vara med i styrelsen.

Du och alla andra boende i föreningen kan här göra en riktigt god insats genom att låta oss få veta om du känner någon som är intresserad eller om du kanske rentav själv är intresserad att delta i styrelsens arbete.

Ta kontakt med valberedningens sammankallande Kerstin Jacobsson. Du kan antingen ringa henne på telefon 0705-417558 eller maila till kerjac47@hotmail

/ Valberedningen

 

2018-03-27

Info SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Onsdagen den 28 mars kommer Räddningstjänsten Storgöteborg att genomföra en övning på Doktor Forselius gata 8. Övningen kommer att inledas på förmiddagen, mellan kl. 9.00-13.00, och beräknas ta cirka två timmar.

Räddningstjänsten kommer att testa stigarledningen samt röklucka i trapphuset. Detta kommer att ske som en insatsövning.

I uppgång 8 kan tillgången till trapphuset och vinden vara tillfälligt begränsad under tiden som insatsövningen pågår. Hiss kommer att fungera som vanligt.


Vid frågor kontakta brandskyddsansvarig Niklas Malmberg 0762-353706

Information finns anslagen i A-C-husen. 

 

2018-03-10

Flera nya dokument!

Flera dokument har publicerats på hemsidan senaste tiden. Bl a protokoll från ordinarie och extra stämma, årsredovisning m m.

Ni vet väl att alla dokument finns i dokumentarkivet? Klicka HÄR för att komma dit.

 

2018-01-25

Nytt nummer av Vi i 23:an

Senaste numret av Vi i 23:an finns nu att läs HÄR (klicka på texten).

Alla nummer finns HÄR (Klicka på texten).

 

2017-08-30

Digitalt tvättbokningssystem

Vårt nya tvättbokningssystem gäller från och med fredagen 1:e september. Nu är informationen uppdaterad under Gemensamma utrymmen > Tvättstugor. Klicka på texten för att komma dit. 

 

2017-03-16

Senaste tiden har föreningen drabbats av återkommande inbrottsförsök. De åtgärder som vidtagits sedan i höstas har fungerat väl och säkerhetsarbetet fortlöper.

KOM IHÅG ATT SE TILL ATT ALLA DÖRRAR GÅR I LÅS. Stängs inte dörrarna är andra säkerhetsåtgärder verkningslösa.

Fastighetsskötaren ser över dörrstängare och låsmekanismer kontinuerligt men vi behöver alla hjälpas åt. Anmäl till förvaltningen om någon dörr kärvar extra mycket. 

 

2016-01-17

Är man bortrest, se till att hålla kontakt med grannarna för att ta del av sådan information som endast finns i husen
 
Av säkerhetsskäl lämnas inte detaljerad information om vissa säkerhetsåtgärder vare sig på hemsidan eller Facebook. Förslag har kommit om att att ha en lösenordsskyddad hemsidan och sluten grupp på Facebook. I nuläget är detta inte aktuellt. Det är svårt att få ut viktig information snabbt på slutna fora och stänger inte ute de som verkligen försöker komma åt information som finns där. Känslig information hålls därför utanför internet. 

  

2016-10-18

Vill du som bor här utföra enklare uppdrag för föreningens räkning? 

Exempel på uppdrag som kan vara aktuella är t ex tryckning och utdelning av Vi i 23:an, uppsättning av information på föreningens anslagstavlor, sammanställning av blanketter.

Uppdragen sker ofta med kort varsel så det är viktigt att du är flexibel. Tanken är att flera boende ska kunna ingå i en pool för att göra arbetet smidigt och effektivt. Tidsåtgången är oftast några timmar men kan variera. Ett krav är att du bor i föreningen! Timbetalning enligt tariff. 

Skicka ett mejl och berätta om dig själv och i vilken omfattning du kan jobba till brf.goteborgshus23@comhem.se. Märkt ditt mejl med "Jobba för föreningen".

 

2016-04-21

Föreningen har fått rapport om inbrott i vårt område!

Var noga med att se till att alla entrédörrar går i lås, både huvudentréerna och andra ingångar

Var vaksamma och släpp inte in personer ni inte känner igen utan närmare eftertanke. Många äldre personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det enda syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Lås alltid lägenhetsdörren och lämna inte ut portkod eller nycklar till obehöriga!  

Läs mer om vad du kan göra för att skydda dig mot inbrott genom att klicka på texten!

Polisanmäl alla inbrott! Klicka på texten för att läsa polisens rekommendationer vid bostadsinbrott.

Läs även broschyren Utan tillfälle - inget brott genom att klicka på texten.

 

Använd sökfunktionen för att enkelt hitta rätt information. Det finns en ruta på förstasidan samt i en egen rubrik till vänster. Under rubriken dokumentarkiv finns alla upplagda dokument på ett ställe

Styrelsen informerar om beslut och planer genom informationsbladet Vi i 23:an, de senaste utgåvorna finns här. Information kan också hittas här på hemsidan samt på anslagstavlorna i entréerna.