!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Aktuellt

Här anslås aktuell information. Föreningen har en Facebook-sida där det anslås när ny information finns på denna hemsida. Gilla sida för att få de senaste nyheterna om vad som händer i föreningen direkt i ditt flöde.

OBS! Notera att flera av notiserna innehåller länkar. Text som markeras svagt röd när markören hålls över är länkar.

 

2018-03-10

Flera nya dokument!

Flera dokument har publicerats på hemsidan senaste tiden. Bl a protokoll från ordinarie och extra stämma, årsredovisning m m.

Ni vet väl att alla dokument finns i dokumentarkivet? Klicka HÄR för att komma dit.

 

2018-01-25

Nytt nummer av Vi i 23:an

Senaste numret av Vi i 23:an finns nu att läs HÄR (klicka på texten).

Alla nummer finns HÄR (Klicka på texten).

 

2017-12-13

Kallelse och dagordning Riksbyggens brf Göteborgshus nr 23 (även anslaget i trapphus)

Föreningsstämma - 19 december 2017

Lokal: Föreningslokalen, Dr Forselius gata 14 B

Tid: Start kl. 19:00

 

a Stämmans öppnande

b Fastställande av röstlängd

c Val av stämmoordförande

d Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

e Val av person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet

f Val av rösträknare

g Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

h Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

1 Andra beslut om styrelsens förslag till ändring av föreningens

stadgar. Första beslut taget vid föreningsstämma 2017-11-30.

2 Beslut om hur balkongdörrar ska renoveras, se bilaga.

i Stämmans avslutande

VÄLKOMNA !

Styrelsen

 

2017-11-23

Föreningsstämma 2017-11-30 kl 19.00

Se dokument föreningsstämman som hålls i föreningslokalen DFG 14. KLICKA HÄR och HÄR. Dessa har också delats ut i brevinkasten. 

OBS! Förändringar i förslag till stadgeändringar s 4 i detta dokument (KLICKA HÄR!)

Kom ihåg att registering sker via föreningens lägenhetsnummer! Ha det redo vid registering! 

Mer om stämmor KLICKA HÄR!  

Välkomna!

 

2017-10-08

Nytt nummer av Vi i 23:an finns att läsa här. 

 

2017-09-07

Kandidera till styrelse och valberedning

I valberedningen ingår sex personer och det ideala är att alla husen finns representerade vilket inte är fallet idag.Vårt uppdrag är bl a att till årsstämman presentera förslag till styrelseledamöter samt suppleanter. För detta arbete träffas vi 3-4 gånger under året med ett inledande möte före sommaren för att sedan slutföra vårt arbete under september/oktober. 

I styrelsen ingår sex personer och två suppleanter och dessa väljs på två år. Varje år har styrelsen 11 ordinarie möten. Styrelsens arbete rör inte enbart pågående renoveringsprojekt utan även ärenden rörande utveckling av området och underhåll av fastigheterna.

Hör av dig till någon i valberedningen om du intresserad av att deltaga i arbetet eller vet någon som intresserad. 

 

Kerstin Jacobsson

kerjac47@hotmail.com

070-5417558

 

Torsten Persson 

kanslertotte@hotmail.com

 

Pernilla Jerlstad

pernilla.jerlstad@vgregion.se

 

Barbro Bodor

barbro.bodor@gmail.com


Vi tar tacksamt emot ditt svar senast 13 september 2017

/ Valberedningen

2017-08-30

Digitalt tvättbokningssystem

Vårt nya tvättbokningssystem gäller från och med fredagen 1:e september. Nu är informationen uppdaterad under Gemensamma utrymmen > Tvättstugor. Klicka på texten för att komma dit. 

 

2019-08-21

Motioner till föreningsstämma senast 31/8

Klicka här för att att få upp mer information. Det går även bra att skriva som fritext men kom ihåg att ta med lägenhetsnummer, namn och underskrift. 

 

2017-04-09

Nytt system för felanmälan

Föreningens styrelse har i samråd med föreningens tekniska förvaltning Fastighetspartner beslutat att från 15 april införa ett nytt system för felanmälan. Med detta system blir det en effektivare hantering samt utökade möjligheter för er att göra en felanmälan.

Det befintliga telefonnumret 031-20 25 80 avslutas och det nya numret blir 031-701 66 30. Felanmälan kan ske på följande sätt:

  1. Ringa in sin felanmälan på tel.nr: 031-701 66 30
  2. Öppettider helgfria vardagar 07:00-21:00.
  3. Maila in sin felanmälan dygnet runt på www.fastighetspartner.se under fliken felanmälan.

Vid anmälan på telefon kommer ni att få ett personligt mottagande där de svarar med Fastighetspartners namn. Efter att de registrerat er anmälan skickas en arbetsorder till fastighetsskötaren. Ni kommer då att bli kontaktad av fastighetsskötaren per telefon om ni behöver boka en tid. Status på ärenden kommer att återrapporteras till anmälaren genom sms eller mail om denne meddelat kontaktuppgifter.

Detta innebär således att expeditionen efter 15 april inte tar emot felanmälningar på telefon eller e-post. Vid övriga ärenden kontaktar ni förvaltningen på dess öppettider 031-20 32 59 eller till föreningens e-postadress.

 

17-04-02

Fastighetsservice

Med start den 1 april ersätts föreningens fastighetsskötare Kristoffer Karlberg med Daniel Thorvaldsson och Roy Erkan. Vi kommer att ha fastighetsskötare i området alla vardagar. Vi hoppas att förändringen ska leda till en förbättrad löpande skötsel av våra fastigheter.

Fastighetsexpeditionen kommer från och med måndag den 3 april att bemannas av Daniel mellan kl 8 och 9 måndag till fredag.

Vår förvaltare Selma Sadikovic avlastas genom förändringen rutinuppgifter och får mer tid till övergripande arbete.

Vi tackar Kristoffer för tiden han har varit hos oss.

 

2017-03-16

Senaste tiden har föreningen drabbats av återkommande inbrottsförsök. De åtgärder som vidtagits sedan i höstas har fungerat väl och säkerhetsarbetet fortlöper.

KOM IHÅG ATT SE TILL ATT ALLA DÖRRAR GÅR I LÅS. Stängs inte dörrarna är andra säkerhetsåtgärder verkningslösa.

Fastighetsskötaren ser över dörrstängare och låsmekanismer kontinuerligt men vi behöver alla hjälpas åt. Anmäl till förvaltningen om någon dörr kärvar extra mycket. 

 

2016-01-17

Är man bortrest, se till att hålla kontakt med grannarna för att ta del av sådan information som endast finns i husen
 
Av säkerhetsskäl lämnas inte detaljerad information om vissa säkerhetsåtgärder vare sig på hemsidan eller Facebook. Förslag har kommit om att att ha en lösenordsskyddad hemsidan och sluten grupp på Facebook. I nuläget är detta inte aktuellt. Det är svårt att få ut viktig information snabbt på slutna fora och stänger inte ute de som verkligen försöker komma åt information som finns där. Känslig information hålls därför utanför internet. 

  

2016-10-18

Vill du som bor här utföra enklare uppdrag för föreningens räkning? 

Exempel på uppdrag som kan vara aktuella är t ex tryckning och utdelning av Vi i 23:an, uppsättning av information på föreningens anslagstavlor, sammanställning av blanketter.

Uppdragen sker ofta med kort varsel så det är viktigt att du är flexibel. Tanken är att flera boende ska kunna ingå i en pool för att göra arbetet smidigt och effektivt. Tidsåtgången är oftast några timmar men kan variera. Ett krav är att du bor i föreningen! Timbetalning enligt tariff. 

Skicka ett mejl och berätta om dig själv och i vilken omfattning du kan jobba till brf.goteborgshus23@comhem.se. Märkt ditt mejl med "Jobba för föreningen".

 

2016-04-21

Föreningen har fått rapport om inbrott i vårt område!

Var noga med att se till att alla entrédörrar går i lås, både huvudentréerna och andra ingångar

Var vaksamma och släpp inte in personer ni inte känner igen utan närmare eftertanke. Många äldre personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det enda syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Lås alltid lägenhetsdörren och lämna inte ut portkod eller nycklar till obehöriga!  

Läs mer om vad du kan göra för att skydda dig mot inbrott genom att klicka på texten!

Polisanmäl alla inbrott! Klicka på texten för att läsa polisens rekommendationer vid bostadsinbrott.

Läs även broschyren Utan tillfälle - inget brott genom att klicka på texten.

 

Använd sökfunktionen för att enkelt hitta rätt information. Det finns en ruta på förstasidan samt i en egen rubrik till vänster. Under rubriken dokumentarkiv finns alla upplagda dokument på ett ställe

Styrelsen informerar om beslut och planer genom informationsbladet Vi i 23:an, de senaste utgåvorna finns här. Information kan också hittas här på hemsidan samt på anslagstavlorna i entréerna.

Utskriftvänlig version