!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

TV och Internet

Föreningen är ansluten till fibernät via Bredbandsbolaget. Hastigheten är minst 100 Mbit i båda riktningarna. Föreningen har även avtal om gruppanslutning som bekostas av anslutna abonnenter/medlemmar.
 
2017-12-13
Stämman beslutade att avgiften för gruppanslutning till bredband ska ingå i avgiften. Denna förändring börjar gälla från 2018-04-01. 
 
För den som vill ansluta sig till gruppanslutningen innan dess gäller avgiften om 304 kr fram till 2018-04-01. Fyll i blanketten Bredbandsbeställning nedan för att ansluta dig!
 
2016-11-08
 
Månadskostnaden fram till 30 juni 2017 blir 304 kr. Eftersom avgifterna för lägenheterna för november – december redan är aviserade kommer tre månader att aviseras för januari (nov, dec o jan). Sedan sker avisering löpande månadsvis tillsammans med den ordinarie månadsavgiften.
 
 

SÅHÄR FUNGERAR BREDBANDSUPPKOPPLINGEN VIA FIBER OCH FÖRENINGENS GRUPPANSLUTNING

 
 
Pris: Priset beror på hur många abonnenter som delar på kostnaden. För 2016/17 är priset 304 kr. Årsvis den 30 juni görs en avstämning av föreningens kostnader och influtna avgifter från enskilda abonnenter. Mellanskillnaden gottgörs debiterade avgifter kommande år.
 
Kontakt och information gruppanslutning: 
Fylll i blanketten för att anmäla dig till gruppanslutningen. 
 
 

Fiberinstallationen

Bredbandsbolaget har installerat fiber i husen utan kostnad för föreningen men med villkoret att kabeln bara får användas för uppkoppling till Bredbandsbolaget de kommande 5 åren. Efter denna period har vi fritt val att välja annan operatör. 

Gruppanslutning

Vår bostadsrättsförening har tecknat avtal om s.k. gruppanslutning för bredband. Bredbandsbolaget att fakturerar bostadsrättsföreningen ett avtalat belopp varje månad och sedan får bostadsrättsföreningen ta betalt av respektive abonnent/bostadsrättshavare. Föreningen ska inte göra vinst men får inte heller enligt stadgarna låta föreningen stå för kostnader med mindre än att en årsstämma har beslutat att föreningen tar kostnaden.

Om alla bostadsrättshavare skulle ansluta sig blir kostnaden 99 kronor per månad. Individuella abonnemang kostar 369 kronor per månad. Det innebär att vid 31 % anslutning blir det billigare att teckna abonnemang via gruppanslutning. 

Så här kan månadskostnaden beräknas vid olika anslutningsgrad

110

150

200

250

300

350

Alla

340 kr/mån

250 kr/mån

188 kr/mån

150 kr/mån

125 kr/mån

107 kr/mån

99 kr/mån

Bredbandsbolaget har garanterat att fibernätet ska vara i full funktion den 1 november 2016.

Hastigheten blir 100 Mbit i båda riktningar vilket är en mycket bra hastighet för privata ändamål. Bredbandsbolaget har installerat ett uttag i varje lägenhet och tillhandahålla router för de som tecknar abonnemang.

Hur påverkas andra installationer

TV:                       Ingen förändring. Föreningen kommer även fortsättningsvis att ha avtal med Comhem i likhet med tidigare. Extratjänster med digital-TV-kanaler kan tecknas separat med Bredbandsbolaget eller som nu via Comhem.

E-mail:                 E-mailadresser med domänen @comhem.se kommer inte att fungera för de som ansluter sig till det fibernätet. För de som blir nya kunder hos Bredbandsbolaget blir den istället @bredband.net. Vill man ha en emailadress obunden till internetleverantörens domän kan man skaffa en gratisadress hos exempelvis Google.

Larm:                   Ingen påverkan

Telefon:              Telefon kan användas som tidigare via Telia, Comhem eller annan leverantör men abonnemang kan också tecknas via Bredbandsbolaget som tillägg.

COMHEM

Föreningens sex hus är även anslutna till Com Hem. Com Hem-uttag med tre hål finns i alla lägenheter. Anslutning via koaxialkabel.

Föreningen är ansluten till kabel-TV genom Comhem och abonnerar på deras grundutbud, detta ingår i avgiften.

Mer information finns här. 

Dokument

Bredbandsbeställning.pdf 2016-12-09