!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Ombyggnad och renovering

Vid ombyggnad av lägenhet krävs beslut av styrelsen. Skriftlig anmälan med tydlig skiss eller ritning lämnas till fastighetsexpeditionen.

Ombyggnadsarbetet får inte börja innan styrelsen godkänt de planerade arbetena. Dessutom måste den som bygger om följa de allmänna regler som har relevans för den aktuella ombyggnaden.

El- och VVS-arbeten ska utföras fackmannamässigt och enligt svensk godkänd branschstandard. Motsvarande kvalitetskrav gäller givetvis även all använd utrustning och tillbehör, t ex elektrisk utrustning eller vattenblandare. Blandare av sämre kvalitet kan orska stora problem med vattnet i husen. Fråga förvaltningen om vilka fabrikat som är lämpliga.

Föreningens byggnader har en gemensam frånluftsventilation och därför tillåts endast spiskåpa alternativt kolfilterfläkt, dvs. inte en fläkt som är direktansluten till byggnadens gemensamma ventilationssystem.

Vid byte till nytt golvmaterial får stegljudisoleringen och bullernivån ej försämras.

Vid större ombyggnationer skall allt byggavfall transporteras till extern återvinningsstation, alternativt skall egen byggcontainer beställas. Föreningens container är inte till för byggavfall, utan endast för mindre mängder skräp.

Störande arbeten får endast utföras under vardagar 8-19 samt lördagar 10-17. Söndagar och helgdagar får inga störande arbeten utföras.

Texten nedan är lånad från Riksbyggens hemsida. 

Vad du får göra och inte göra utan styrelsens tillstånd

Du får göra utan styrelsens tillstånd:

Du får inte göra utan styrelsens tillstånd:

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.