!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Föreningens styrelse ansvarar för fastigheternas tekniska och ekonomiska förvaltning. Styrelsen har uppdragit åt Fastighetspartner i Göteborg AB att sköta den tekniska förvaltningen och viss del av administrationen. Fastighetspartners fastighetsförvaltare och fastighetsskötare finns på förvaltningsexpeditionen på Doktor Forselius Gata 14C.

Fr.o.m. 2015-07-01 sköter Fastighetspartner i Göteborg AB även den ekonomiska förvaltningen. I den ekonomiska förvaltningen ingår det praktiska arbetet i samband med lägenhetsförsäljningar, inkassering av avgifter, betalning av fakturor etc.

Trappstädning och viss övrig lokalvård sköts av extern städfirma och planteringar och grönområden sköts av en extern trädgårdsentreprenör.