!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Badrum

Våtrummen helrenoverades 2001-2003. Därefter måste önskemål om ändringar eller ombyggnader av dessa utrymmen anmälas till styrelsen för godkännande.

I de fall tvättmaskin finns i lägenhetens våtutrymmen måste kranen för vattentillförsel alltid vara avstängd när maskinen inte används.

Avstängningskranarna, speciellt för varmvattnet, bör motioneras helst årligen men åtminstone vartannat år.

Det beror på, att det varma vattnet torkar ut gummit i tätningen, så att kranen kärvar. Vrids ett kärvande vred direkt med stor kraft vid avstängning, kan tätningen gå sönder.

Se dokumentet för en utförlig beskrivning hur vi kan ta hand om avstägningskranar. Detta ingår i lägenhetsinnehavarens underhåll och förbygger läckor.

Observera att dokumentet även innehåller instruktionen för kök.

Dokument

Vattenanslutningar och avstängningar i 4-rums lägenhet.pdf 2017-11-13