!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Fastighetsexpeditionen, felanmälan och störningar

Fastighetsskötare: Doktor Forselius gata 14 C

Telefon: 031-20 32 59 (OBS ej felanmälan)

Besöks- och telefontid: måndag-fredag 8:00-9:00

 

Fastighetsförvaltare: Selma Sadikovic, Doktor Forselius gata 14 C

E-post till fastighetsskötare/-förvaltare:  brf.goteborgshus23@comhem.se

 

Vid hissfel under ordinarie arbetstid ska expeditionen kontaktas. Efter ordinarie arbetstid kontaktas Kone AB, telefon 0771-50 00 00.

Felanmälan

Det befintliga telefonnumret 031-20 25 80 avslutas och det nya numret blir 031-701 66 30. Felanmälan kan ske på följande sätt:

  • Ringa in sin felanmälan på tel.nr: 031-701 66 30
  • Öppettider helgfria vardagar 07:00-21:00.

Maila felanmälan dygnet runt på www.fastighetspartner.se under fliken felanmälan.

Besöks- och telefontid övriga frågor: Måndag - fredag  08:00-09:00


Akuta fel som INTE kan vänta till nästkommande arbetsdag och som kräver omedelbara åtgärder anmäls till SOS Alarm,
 telefon 031-334 11 48. Observera att man endast i nödsituation skall ringa 112.

Bevakning och störningsjour

Cubsec Bevaknings AB bevakar våra fastigheter nattetid och kan larmas på telefon

031-761 90 00 om t ex misstänkt inbrott observeras.

Störningsjouren har samma telefonnummer. Dit kan man ringa för att få hjälp att avstyra störande aktiviteter i grannskapet.

 

Om olyckan är framme:

Om läckage uppstår i kök eller badrum, stäng av vattnet med hjälp av de sk ballofixventilerna. Dessa avstängningskranar finner du i köket under diskbänken. I badrummet kommer du åt dem genom att avlägsna locket till de väggfasta spolknapparna. Meddela sedan fastighetsexpeditionen.

I varje lägenhet sitter en sk. jordfelsbrytare i hallen. Ute i trapphuset, på varje våning, sitter säkringarna. Blir din lägenhet strömlös så kontrollera först jordfelsbrytaren i hallen. Om den inte har utlösts är det med största sannolikhet en säkring som har gått i elskåpet i trapphuset. Fråga grannar och hjälps åt!

 

 

Utskriftvänlig version