!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Göteborgshus 23

Brandskydd

Varje medlem ansvarar för att det finns brandvarnare lägenheten. Vill man ha hjälp med uppsättning kostar detta 100 kr och ombesörjs av fastighetsskötaren.

Kom ihåg att prova att brandvaranren fungerar som den ska regelbundet. Här finns en gratis tjänst som påminner dig via SMS om att prova brandvarnaren.

Det är absolut förbjudet att använda trappuppgången, svalar eller utrymmen som inte är avsedda däför som förvaringsutrymme.Trappan är avsedd som nödutgång och måste hållas helt fri.

Utanför våra lägenheter får inte finnas mattor eller andra lösa föremål som kan underhålla brand och försvåra utrymning! Dessutom försvåras städningen och blir sämre.

Läs hur du skyddar dig mot bränder i hemmet här.

Läs mer på Brandskyddsföreningens hemsida och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Brandsyn genomfördes av föreningens brandskyddsansvarige under mars-april 2016. Se en sammanfattning av brandsynen genom att klicka på texten.

 

Att handla på rätt sätt kan vara avgörande

Rädda – Varna – Larma – Släck är normalt den ordning du kan följa om du upptäcker en brand. Men den verkliga situationen avgör vilken ordning som är bäst. Är ni flera kan ni hjälpas åt.

Dokument

Brandskydd och Brandsyn 2016-04-11.pdf 2016-04-13